MgA. Václav Krahulík, Ph.D.

 • odborný asistent KHV PF
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS-430
 • Telefon: +420 475 283 328
 • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

ST     10:00 - 11:30

ČT     10:00 - 10:45

Konzultace vždy po předchozí domluvě.
 
 
 
   
 

Vzdělání:

HAMU Praha

Funkce na katedře

odborný asistent

Odborné zaměření na KHV:

klavír, doprovody písní, lidová píseň, korepetice

Vědecká a umělecká činnost na KHv i mimo PF

korepetitor ÚDS, Luscinie, výchovné koncerty

Významná publikační činnost

 • Příspěvek do sborníku UJEP – název článku: „Souvislosti mezi filozofií, uměním a kulturou“ – vydáno u příležitosti celostátní soutěže PF v Ústí n. Labem v r. 2000
 • Příspěvek do sborníku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitních věd, katedra hudby. Název článku: „Hledání přelomu evropského hudebního myšlení (v širších souvislostech) v období mezi pozdním romantismem a modernismem, 2004, ISBN 80-8055-985-6.

  Monografie: "Impresionistické a atonální tendence v hudbě Ference Liszta - anticipace harmonických jevů 20. století"
  Acta Universitatis Purkynianae, 2010, ISBN 978-80-7414-296-3

Významná umělecká a umělecko-pedagogická činnost

 • V r. 1996 V. Krahulík vystoupil v Drážďanech s violoncellistou J. Bártou (v rámci Českosaského hudebního festivalu). V r.1997 vystoupil s J. Bártou v Goethově institutu v Terstu na autorském večeru Marka Kopelenta a taktéž v Lichtenštejnském paláci v Praze na autorském večeru téhož autora.V dubnu 1999 provedl skladbu F. Liszta - Totentanz s Hradeckou filharmonií pod taktovkou dirigenta Miloše Boka. Zvláštní místo v jeho koncertním repertoáru zaujímá nastudování Goldbergových variací J.S. Bacha a Sv. Zdislava – 50 minutová jednovětá sonáta ze stejnojmeného oratoria Miloše Boka, kterou V. Krahulík uvedl ve světové premiéře v Praze v Lichtenštejnském paláci 18.4.05. V říjnu 2005 vystoupil jako doprovazeč na Podzimním festivalu duchovní hudby v Olomouci na autorském večeru M. Boka. V tomtéž měsíci provedl klavírní fugy téhož autora na festivalu české hudební kultury v Paříži (toto dílo natočil i pro Český rozhlas Praha). V Paříži (České hudební centrum)  vystoupil i v sólovém recitálu (2008, 2009), kde uvedl skladby M. Boka a F. Liszta, které natočil na CD (vydalo Sdružení Elgar 2007). V. Krahulík je dlouholetým korepetitorem Ústeckého dětského sboru pod vedením manželů Kobrlových, se kterým absolvoval koncerty po celé Evropě a USA.
 • V únoru v r. 2008 uspořádal sólový recitál v Českém hudebním centru v Paříži.
 • V červnu 2009 natočil druhé CD s autorskými skladbami a díly svých současníků.
 • V červnu  2009 uspořádal sólový recitál v Českém hudebním centru v Paříži.
 • 2011 Koncert s Filharmonií Košice
 • 2012 Koncert s Filharmonií Košice
 • 2013 Koncert s Filharmonií Gdaňsk
 •  

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

 • Dita Eiseltová získala na interpret. soutěži ped. fakult v Praze r. 2002 č. uznání, v r. 2003 na téže soutěži v Č. Budějovicích 3. místo a v r.2005 v Brně opět 3. místo.

Získané granty, spoluúčast na jejich řešení

„Modernizace učebny pro výuku klávesových nástrojů“ (2000),

„Studentská interpretace moderních klavírních etud“ (2001),

„Rozvíjení teorie a didaktiky Hv s ohledem na poslech skladeb (2002)"

"Realizace koncertu v Divadle opery a baletu v Ústí nad Labem u příležitosti křtu CD Univerzitní cimbálové muziky UJEP" (2009)