doc. PaedDr. Vladimír Kuželka

 • docent KHV PF
 • -
 • Pracoviště: České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem
 • Místnost: CS-439
 • Telefon: +421 475 283 331
 • E-mail:

Konzultační hodiny LS 2023/2024

zkouškové období

Konzultace vždy po předchozí domluvě.
 

Požadavky na zápočet předmětu Korepetice školních souborů

----------------------------------------------------------------------------------- 

 1. Docházka 50%
 2. Hra doprovodů a melodie + dirigování písní:

Čtyři koně ve dvoře, Šafárova dcera, Pásla Kačenička, Na tých panských lukách,

Touha po jaru, Vlaštovky a sníh

Zápočty uděluji v době konzultačních hodin i po domluvě.

 
   

Intonace a rytmus I

Požadavky

———————————————————

Intonační cvičení v rámci diatoniky dur a moll.

Sluchová analýza a interpretace dur a moll 5 ak. + obratů, zmenšený + zvětšený 5 ak.,  dominantní septakord.

Rytmus – takty čtvrťové, půlové, osminové.

Melodicko-rytmické diktáty, zápis vybraných lidových písní.

Literatura:

Základní (povinná)          –              Kofroň Jaroslav – Učebnice intonace a rytmu

Doporučená                      –              Mazourová Markéta – Praktická cvičebnice intonace a rytmu

 • Doležil Metod – Intonace a rytmus
 • Poš Vladimír – Intonace a rytmus

Odkazy na PC programy:

Výukový software          –              Co má trénovat muzikant a co zvukař

EarMaster                          –              Výukový program ke cvičení sluchové analýzy

EarMaster Pro 5

Auralia 4

Midimaster Score Trainer Network

Tag earmaster

Konzultace jsou možné v době konzultačních hodin a další dle předchozí domluvy.

 • 1966 - 1970: Pedagogická Ústí nad Labem, obor hudební výchova
 • 1971 - 1977: Konzervatoř Teplice v Čechách – obor hra na klavír (absolutorium ve třídě prof. Jaroslava Čermáka a Vojtěcha Haňky)
 • 1986: Státní rigorózní zkouška (PaedDr.)
 • 1997: Habilitační řízení (doc.) - Hudební teorie a pedagogika – obor Hudební výchova – Sbormistrovství

Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů, Asociace hudebních vědců a umělců v roce 2009 udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.

Funkce na katedře (resp. na PF):

 • Člen komise pro SZZ a obhajoby kvalifikačních prací
 • Člen oborové rady doktorského studia
 • tajemník Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis
 • člen organizačního štábu Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus chorali Slovaca (pořadatel Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici)

Odborné (umělecké) zaměření na KHV:

 • sborový zpěv
 • sbormistrovství
 • intonace a rytmus
 • hra na klavír, doprovody písní
 • ladění klavírů

Členství v institucích (vědecké rady, UČPS, asociace, porotách uměleckých soutěží atp.):

 • člen oborové rady doktorského studia
 • člen odborných porot regionálních, celostátních a mezinárodních sborových soutěží a festivalů

Vědecká a umělecká činnost na KHV i mimo PF:

 • sbormistr a umělecký vedoucí Dívčího komorního sboru PF UJEP
 • sbormistr a umělecký vedoucí smíšeného pěveckého sboru katedry HV
 • klavírní korepetice pěveckých sborů
 • tajemník realizačního výboru Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis
 • člen realizačního výboru Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis Slovaca (UMB Banská Bystrica)

Závažná publikační činnost (včetně vydání CD, nahrávky atp.):

 • profilové CD Dívčího komorního sboru PF UJEP „Šijte mně sukničky“ (r. 1998)
 • CD Universitatis Iuvenes 1959 - 1992
 • nahrávky na CD Cork International Choral Festival 1997
 • nahrávky na CD 7. Sasko - český hudební festival 1999
 • nahrávky v Českém rozhlase Ústí nad Labem, Hradec Králové, Praha
 • vydání sborníku k 15. výročí založení Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí n. L.
  DVD z koncertu k 15. výročí založení Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí n. L.
  3CD Gaudete in Domino - společná nahrávka sborů Katolické univerzity Ružomberok a Dívčího komorního sboru PF UJEP
  DVD z koncertu k 20. výročí založení Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí n.L.
 • Nahrávka na CD - 3. abonentní koncert "Pocta tvůrcům" k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena - "Rudolfinum" Praha, pod záštitou MK ČR a České filharmonie - 8.2.2009
 • DVD z konceru k 25. výročí založení Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí n. L (23.5.2015 - Severočeské divadlo v Ústí nad Labem)

Závažná umělecká a umělecko-pedagogická činnost:
Dívčí komorní sbor PF UJEP Ústí nad Labem

Získané granty (resp. spoluúčast na řešení):

 • grant města Ústí nad Labem - r. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2017
 • grant Ministerstva kultury ČR - r. 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
 • grant Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2004, 2006
 • grant Hudební nadace Leoše Janáčka Brno – rok 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
 • grant Hudební nadace Bohuslava Martinů – rok 2003, 2005
 • grant Nadace Český hudební fond Praha – rok 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
 • grant Hudební nadace OSA Praha – rok 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013
 • grant Glaverbel Czech Student Mobility – rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
 • grant Centropol a.s. 2017
 • grant Krajského úřadu Ústí nad Labem Fondy hejtmana/ky, Odbor kultury - 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2017
 •  

Současné publikační, vědecké, umělecké či jiné záměry
(možnost spolupráce se studenty, dalšími vyučujícími, resp. mi):

 • Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2006 – Dívčí komorní sbor získal Stříbrné pásmo v kategoriích ženské sbory, folklor, pocta jubilantům.
 • a účast na Mezinárodním sympoziu o sborovém zpěvu „Cantus choralis Slovaca “ – Mateja Bela Banská Bystrica (říjen 2006, 2008, 2010, 2012, 2014).
 • vedení workshopu, nahrávání CD na Mezinárodním sborovém festivalu „Liptovské zborové dni“ – Katolická univerzita Ružomberok (listopad 2006)

Mezinárodní sborový festival Akademická Banská Bystrica 2007 -

Dívčí komorní sbor - stříbrné pásmo v kategorii ženské sbory

Koncertní zájezd Dívčího komorního sboru PF UJEP do Chorvatska – 21. – 30.9.2007

Organizační příprava VIII. Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu „Cantus choralis 2007“ – 15. – 18.10.2007 – tajemník sympozia
Koncertní vystoupení DKS na VIII. Mezinárodním sympoziu o sborovém zpěvu „Cantus choralis 2007“ – 15.10.2007 – kulturní středisko Národní dům

Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2008 – Dívčí komorní sbor získal Stříbrné pásmo v kategoriích folklor, populární hudba a zlaté pásmo s postupem do Grad prix v kategorii ženské sbory.

 • Mezinárodní festival sborového umění Jihlava 2008 - stříbrné pásmo v kategorii komorní sbory

  Přednáška a účast na Mezinárodním sympoziu o sborovém zpěvu „Cantus choralis Slovaca 2008“ – Mateja Bela Banská Bystrica (říjen 2008)

  Vánoční koncerty 2008 i ve spolupráci s uměleckou agenturou EMAaEMA Hradec Králové

  3. abonentní koncert "Pocta tvůrcům" k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena - "Rudolfinum" Praha, pod záštitou MK ČR a České filharmonie - 8.2.2009

12. Mezinárodní festival sborového zpěvu Alta Pusteria - Itálie , červen 2009

IX. Mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus choralis 09
Ústí nad Labem, přednáška a koncertní vystoupení

Slavnostní koncert k 20. výročí založení sboru (Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem)
16.5.2010

 • Slavnostní koncert k 25. výročí založení sboru - Severočeské divadlo v Ústí nad Labem, 23.5.2015

Přednáška a účast na Mezinárodním sympoziu o sborovém zpěvu „Cantus choralis Slovaca 2010“ – Mateja Bela Banská Bystrica (říjen 2010).

Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2010 - Stříbrné pásmo v kategorii ženské sbory, Zlaté pásmo v kategorii populární hudby, -

2011 - Festival sborového umění Jihlava, 2. místo v kategorii ženské sbory

2011 - 4. Mezinárodní sborový festival v Ohridu - Makedonie - 2. místo v kategorii ženské sbory

Organizace (tajemník) 10., 11., 12. 13. Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis Ústí nad Labem - 2011, 2013, 2015, 2017

ERASMUS - výukový pobyt na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě - duben 2012 .

Koncertní vystoupení na Mezinárodním sborovém festivalu v Ústí nad Labem - duben 2012, 2013, 2015

.

Dívčí komorní sbor - 55. ročník Festivalu sborového umění Jihlava 2012 - Stříbrné pásmo + zvláštní cena poroty za interpretaci skladby Piešň - K. Pasternak .

Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2012 - Stříbrné pásmo v kategorii ženských sborů, Stříbrné pásmo v kategorii jazz, pop, gospel .

ERASMUS - výukový pobyt na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, přednáška na X. Mezinárodním sympoziu o sborovém zpěvu Cantus choralis Slovaca (PF UMB Banská Bystrica) .

Vánoční koncert pěveckých sborů katedry HV - chrám Apoštola Pavla v Ústí nad Labem, 18.12.2012, 17.12.2013, 15.12.2014, 16.12.2015, prosinec 2016, 13.12.2017 - kostel sv. Vojtěcha

 

Mezinárodní hudební festival - Chorvatsko - Makarské hudební léto 2013 (3 koncertní vystoupení)

 •  Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2014 - Zlaté pásmo v kategorii ženských sborů s postupem do Grand Prix,  Zlaté pásmo v kategorii jazz, pop, gospel .
 •  Mezinárodní sborový festival Musica Sacra a Roma 2015 (Itálie - Řím) - Stříbrné páasmo v kategorii Musica Profana, Stříbrné pásmo v kategorii Musica Sacra
 • 24. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2016 - Zlaté pásmo - 1. místo s postupem do GP v kategorii ženských sborů, Zlaté pásmo, 2. místo v kategorii populáru
 •  Mezinárodní festival sborového zpěvu "Leonardo da Vinci" (Itálie - Florencie) - Zlaté pásmo - 1. místo v kat. komorní sbory + postup do GP, Stříbrné pásmo - 2. místo v kategori populáru, zvláštní cena za nejlepší provedení skladby italského skladatele (Marco Maiero - Maggio)
 •  

 

 

 

 

SBORMISTROVSTVÍ

          I + III navaz. Mag.

 • , dirigování a hra partitur - G. Verdi - Nabucco - sbor židovských otroků a proroctví Zachariáše, Z. Lukáš - Missa brevis, B. Martinů - Hry o Marii - Narození páně, A.P. Borodin - Kníže Igor - Polovecké tance (ženský + smíšený sbor). J. Teml - Ach, ta vojna, Z. Lukáš - Pocta tvůrcům, J. B. Foerster - Devět mužských sborů (výběr), L. Janáček - Kantor Halfar, B. Smetana - Věno, P. Eben - Láska a smrt (výběr), Z. Lukáš - Pater noster, F. Poulenc - Timor et tremor,
  Z. Fibich - Jarní romance, V. Novák - Neščasná vojna, B. Smetana - kantáta Česká píseň, vokální polyfonie. , hra a dirigování partitur dle nahrávek. a dirigování vokální polyfonie (3 a 4 hlas). příkladů z učebnice Základy dirigování (J. Brož, Z. Kaňák) Sborový zpěv 2 ( J. Kolář, I. Štíbrová), Základy taktování (S. Pecháček).
 • Sbormistrovství I+ III + V - Bc
 • , dirigování, zpěv a hra partitur vybraných sborových skladeb pro dětské, ženské, mužské a smíšené sbory (m.j. repertoár dívčího a smíšeného sboru)

příkladů z učebnice Základy dirigování (J. Brož, Z. Kaňák) Sborový zpěv 2 ( J. Kolář, I. Štíbrová), Základy taktování (S. Pecháček).

 • Sólové veřejné vystoupení

Koncertní vystoupení se smíšeným sborem KHV, resp. s dívčím sborem (výběr skladeb dle domluvy).

 • Vladimír Kuželka

(nar. 17. 12. 1947 v Ústí nad Labem)

Vladimír Kuželka (nar. 17. 12. 1947 v Ústí nad Labem) je absolventem oboru Hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1966 – 1970). Svou odbornost si rozšířil v letech 1971 – 1977 ještě absolutoriem oboru Hra na klavír na Konzervatoři v Teplicích v Čechách (žák prof. Jaroslava Čermáka a Vojtěcha Hanky). V roce 1978 nastoupil již jako pedagog katedry hudební výchovy na Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se věnoval především výuce disciplín Řízení sboru, Intonace a rytmus a Klavírní korepetice. V roce 1986 vykonal Státní rigorózní zkoušku a získal titul PaedDr. a v roce 1997 se habilitoval v oboru Hudební teorie a pedagogika se zaměřením na obor Hudební výchova – Sbormistrovství. Od roku 1970 do roku 1993 spolupracoval s Ústeckým dětským sborem jako korepetitor a chorovod. Od roku 1966 byl členem a klavíristou Smíšeného sboru PF UJEP (sbormistr prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc.) a od roku 1974 působil jako 2. dirigent sboru. V roce 1990 založil Dívčího komorního sboru Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a v jeho čele stojí úspěšně dodnes.

Jeho úspěšnou sbormistrovskou činnost odměnila Nadace ČHF a Sdružení sborových dirigentů AHUV v roce 2009 národním sbormistrovským oceněním – Cenou Ferdinanda Vacha.

Vedle sbormistrovské činnosti zastává doc. PaedDr. Vladimír Kuželka i řadu dalších funkcí. Je členem Komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací, členem Oborové rady doktorandského studia, tajemníkem Mezinárodního sympozia  o sborovém zpěvu Cantus choralis, členem realizačního výboru Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis Slovaca, jehož pořadatelem je UMB Banská Bystrica, pravidelně se účastní práce v porotách regionálních, celostátních i mezinárodních porotách sborových soutěží a festivalů.

Jako sbormistr, případně klavírista se podílel na vzniku řady zvukových záznamů sborových skladeb, zachycených na CD, jako např.:

–        CD Universitatis iuvenes (1959 – 1992);

–        nahrávky na CD Cork International Choral Festival (1997)

–        profilové CD Dívčího komorního sboru PF UJEP „Šijte mně sukničky“ (1998);

–        nahrávky na CD 7. Sasko–český  hudební festival (1999);

–        nahrávky pro Český rozhlas Ústí nad Labem, Hradec Králové, Praha;

–        DVD z koncertu k 15. výročí založení Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí n. L.;

–        3 CD Gaudete in Domino, společná nahrávka sborů Katolické univerzity Ružomberok a Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí n. L.;

–        DVD z koncertu k 20. výročí založení Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí n. L.;

–        nahrávka na CD, 3. abonentní koncert řady „Pocta tvůrcům“ k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena, Rudolfinum, Praha (2009);

–        DVD z koncertu k 25. výročí založení Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí n. L., Severočeské divadlo v Ústí n. L. (2015)

Z historie Dívčího komorního sboru PF UJEP Ústí nad Labem

Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně vznikl na podzim roku 1990. Repertoárově se zaměřuje především na skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Od svého vzniku získal řadu úspěchů na našich i zahraničních sborových festivalech. Mezi nejvýznamnější patří 1. místo ve španělském Cantonigros (1990), 1. místo a zlaté pásmo na Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice (1998, 2002) nebo zlaté pásmo na XV. festivalu Trnavské zborové dni. Účinkuje pravidelně na Mezinárodních sborových festivalech v Ústí nad Labem a koncertuje v České republice i v zahraničí. V současné době působí v komorním složení. Členkami sboru jsou studentky a absolventky pedagogické fakulty. Sbormistrem a uměleckým vedoucím je od založení sboru doc. PaedDr. Vladimír Kuželka.

Na samostatných i společných koncertech s partnerskými sbory účinkoval sbor např. v Ústí nad Labem, Teplicích v Čechách, Děčíně, Hradci Králové, Pardubicích, Třebechovicích pod Orebem, Duchcově, Mostě nebo v Žatci. V rámci mezinárodních hudebních festivalů koncertoval pak ve Francii (Montpellier, Octon, Grabels, Štrasburk, Rosheim, Barr), Španělsku (Cantonigros, Manlleu, Tavertet, Barcelona), Švédsku (Oskarshamn), Lucembursku (Wasserbillig), Německu, Belgii, Irsku, Itálii a Maltě.

Z úspěchů Dívčího komorního sboru PF UJEP v 21. století je možno uvést např.:

2002 – vystoupení v rámci 10. Sasko-českého hudebního festivalu na čtyřech koncertech v Německu a České republice; Mezinárodní festival IFAS Pardubice, zlaté pásmo v kategorii Ženské sbory a stříbrné pásmo v kategorii Folklor;

2003 – VIII. Mezinárodní festival pěveckých sborů „Jaro se otvírá“, Most, 1. místo, Zvláštní cena poroty za nejvýraznější umělecký výkon; XV. Mezinárodní festival „Trnavské zborové dni“, zlaté pásmo v kategorii Světská hudba, Zvláštní cena poroty za interpretaci skladby A. Tučapského¨;

2004 – 18. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice, stříbrné pásmo v kategorii Ženské sbory a Folklor, 1. místo v kategorii „Pocta jubilantům české hudby 2004“;

2005 – účast na 48. MFSU Jihlava; úspěšný koncertní zájezd do Belgie a Anglie (s velkým ohlasem skladeb Z. Lukáše, P. Ebena, B. Martinů, O. Máchy, J. Holubce); jubilejní koncert k 15. výročí vzniku sboru v Severočeském divadle v Ústí n. L.;

2006 – 19. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice, stříbrná pásma v kategoriích Ženské sbory, Folklor, Pocta jubilantům; účast na Mezinárodnímsborovém festivalu „Liptovské zborové dni 2006“; vystoupení na Světovém setkání kardiologů a farmaceutů v pražské Lucerně;

2007 – MF „Akademická Banská Bystrica 2007“, stříbrné pásmo; koncertní zájezd do Chorvatska;

2008 – 51. ročník FSU Jihlava 2008, stříbrné pásmo v kategorii Komorní sbory; 20. jubilejní ročník Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS Pardubice, zlaté pásmo s postupem do G.P. v kategorii Ženské sbory, stříbrné pásmo v kategoriích Folklor a Populární hudba;

2009 – 3. abonentní koncert ČF řady „Pocta tvůrcům“ k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena; účast na 12. Mezinárodním sborovém festivalu ALTA PUSTERIA (Itálie);

2010 – 21. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice, 2. místo v kategorii Ženské sbory, zlaté pásmo v kategorii Populární hudba; Slavnostní koncert k 20. výročí založení sboru v Severočeském divadle v Ústí nad Labem;

2011 – 54. Mezinárodní FSU Jihlava, 2. místo v kategorii Ženské sbory; Mezinárodní sborový festival v Ohridu (Makedonie), 2. místo v kategorii Ženské sbory, celkově 8. místo v hodnocení 50 zúčastněných sborů;

2012 – 55. Mezinárodní FSU Jihlava, 2. místo v kategorii Ženské sbory, Zvláštní cena za provedení „novinkové skladby“;

2013 – Mezinárodní hudební festival „Makarské hudební léto“ (Chorvatsko), 3 koncertní vystoupení, 2 promenádní koncerty, celovečerní koncert; koncertní vystoupení v rámci XI. ročníku Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis 2013;

2014 – 23. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS 2014, Pardubice, 1. místo v kategorii Ženské sbory a postup do G. P., 3. místo ve zlatém pásmu v kategorii Populární hudba; 8. Mezinárodní sborový festival populární hudby „Jirkovský Písňovar 2014“, zlaté pásmo;

2015 – Mezinárodní sborový festival Musica Sacra a Roma 2015 (Řím, Itálie), stříbrné pásmo v kategorii Musica profana, stříbrné pásmo v kategorii Musica sacra;

2016 – 24. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS 2016 Pardubice, 1. místo ve zlatém pásmu s postupem do G. P. v kategorii Ženské sbory, 2. místo ve zlatém pásmu v kategorii Populární hudba;

2017 – Mezinárodní festival sborového zpěvu „Leonardo da Vinci“ (Florencie, Itálie), 1 místo ve zlatém pásmu s postupem do G. P. v kategorii Komorní sbory, 2. místo ve stříbrném pásmu v kategorii Populární hudba, Zvláštní cena za nejlepší provedení skladby italského skladatele (Marco Maiero: Maggio).

Vladimír Kuželka

O SBORU

Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně

Sbor vznikl na podzim r. 1990. Repertoár je zaměřen především na skladby současných autorů a úpravy lidových písní. Od svého vzniku získal řadu úspěchů na našich i zahraničních festivalech. Mezi nejvýznamnější patří 1. místo ve španělském Cantonigros (1990), 1. místo a zlaté pásmo na IFAS Pardubice (1998, 2002), zlaté pásmo na XV. festivalu Trnavské sborové dni. Účinkuje pravidelně na Mezinárodních sborových festivalech v Ústí nad Labem a koncertuje v České republice i v zahraničí. V současné době působí v komorním složení. Členkami sboru jsou studentky a absolventky pedagogické fakulty. Sbormistrem a uměleckým vedoucím je od založení doc. PaedDr. Vladimír Kuželka.

Sbor účinkoval na samostatných i společných koncertech s partnerskými sbory v Ústí nad Labem, Teplicích v Čechách, Děčíně, Hradci Králové, Pardubicích, Třebechovicích pod Orebem, Duchcově, Mostě, Žatci. V rámci mezinárodních hudebních festivalů koncertoval ve Francii (Montpellier, Octon, Grabels, Štrasburk, Rosheim, Barr), Španělsku (Cantonigros, Manlleu, Tavertet, Barceloně), Švédsku (Oskarshamn), Lucembursku (Wasserbillig), Německu, Belgii, Irsku, Itálii a Maltě. Každoročně se zúčastňuje Mezinárodního festivalu sborového zpěvu v Ústí nad Labem.

Sbor navázal kontakt se společností "Relations France - Tchéques et Slovaques" se sídlem ve Štrasburku, na jejíž pozvání uskutečnil koncerty ve Štrasburku, Rosheim a Barr. Dívčí komorní sbor navázal kontakt se španělským sborem Coral Resso z Barcelony, se kterým v letech 1992 a 1993 uskutečnil výměnné koncerty. V roce 2001 v červenci navázal kontakt se sborem Vent del Nord v Barceloně, kde se představil na třech celovečerních koncertech a v roce 2002 uvedený sbor hostil v České republice na koncertních vystoupeních v Ústí nad Labem, Teplicích v Č. a Praze.

V roce 2002 vystupoval v rámci 10. Sasko-českého hudebního festivalu na čtyřech koncertech v Německu a České republice. Rovněž v roce 2002 získal Zlaté pásmo v kategorii ženských sborů a Stříbrné pásmo v kategorii folklorní na Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 02´.

V roce 2003 obsadil 1. místo na VIII. Mezinárodním festivalu pěveckých sborů „Jaro se otvírá“, který se konal v Mostě. Zde navíc získal zvláštní cenu poroty za nejvýraznější umělecký výkon. Sbor úspěšně reprezentoval naše sborové umění na XV. ročníku Mezinárodního festivalu sborového zpěvu „Trnavské zborové dni“ v říjnu 2003, kde získal Zlaté pásmo v kategorii světská hudba a zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby Antonína Tučapského.

Dalšími úspěchy je získání Stříbrného pásma v kategorii ženských sborů, Zvláštní cena poroty za interpretaci současné české sborové tvorby, Stříbrné pásmo v kategorii folklórní a 1. místo v kategorii „Pocta jubilantům české hudby 2004“ na 18. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 2004 (1. – 4. 7. 2004).

V roce 2005 se zúčastnil prestižního 48. Mezinárodního festivalu sborového umění Jihlava 2005, uskutečnil úspěšný koncertní zájezd do Belgie a Anglie. Vrcholem sezony roku 2005 byl jubilejní koncert k 15. výročí založení sboru, který se uskutečnil v květnu v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem.

Na zahraničních koncertech měla velký ohlas česká sborová tvorba, zejména skladby Zdeňka Lukáše, Petra Ebena, Bohuslava Martinů, Otmara Máchy a Jiřího Holubce.

V roce 2006 patří mezi významné úspěchy sboru účast na prestižním 19. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice (27. 6. – 3. 7. 2006). Zde sbor získal:

Stříbrné pásmo v kategorii ženských sborůStříbrné pásmo v kategorii folklorníStříbrné pásmo v kategorii pocta jubilantům

Na podzim uskutečnil reciproční zájezd se sborem Katolické univerzity Ružomberok v rámci Mezinárodního sborového festivalu „Liptovské zborové dni 06“.vV prosinci téhož roku účinkoval na světovém setkání kardiologů a farmaceutů v pražské Lucerně.

V roce 2007 obsadil stříbrné pásmo na sborovém festivalu Akademická Banská Bystrica a uskutečnil koncertní zájezd do Chorvatska. Pravidelně pořádá jarní a vánoční koncerty s dalšími sbory katedry hudební výchovy a účastní se mezinárodních festivalů sborového zpěvu v Ústí nad Labem.

Na koncertním a soutěžním vystoupení na 51. ročníku Festivalu sborového umění Jihlava 08 obsadil stříbrné pásmo a na 20. jubilejním ročníku Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS Pardubice získal Zlaté pásmo s postupem do Grand prix v kategorii ženských sborů a stříbrné pásmo v kategorii folklor a pop music. V únoru 2009 účinkoval v Domě umělců – Rudolfinu - na 3. abonentním koncertu České filharmonie „Pocta tvůrcům“ k nedožitým 80. narozeninám Petra Ebena.

V roce 2007 na Slovensku obsadil Stříbrné pásmo v kategorii ženské sbory na Mezinárodním sborovém festivalu Akademická Banská Bystrica. V roce 2008 se zúčastnil vystoupení v domě G. Mahlera v Kališti na Mezinárodním festivalu sborového umění Jihlava, kde zároveň získal Stříbrné pásmo v kategorii komorní sbory. Velkého úspěchu pak dosáhl na 20. Mezinárodnímu festivalu akademických sborů IFAS Pardubice, kde získal:

1. místo - Zlaté pásmo s postupem do Grand Prix v kategorii ženské sboryStříbrné pásmo v kategorii folklorStříbrné pásmo v kategorii populární hudby

V roce 2009 se sbor účastnil koncertního vystoupení ve Dvořákově sále Rudolfina Praha na Poctě tvůrcům, k nedožitým 80. narozeninám skladatele Petra Ebena (pořadatel Česká filharmonie). Následně ve stejném roce v Itálii na 12. Mezinárodním sborovém festivalu ALTA PUSTERIA.

V roce 2010 sbor na 21. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice získal 2. místo v kategorii ženských sborů a Zlaté pásmo v kategorii popmusic.

Dále uskutečnil Slavnostní koncert k 20. výročí založení sboru (Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem).

V roce 2011 na 54. Mezinárodním festivalu sborového umění Jihlava 2011 získal sbor 2. místo v kategorii ženských sborů. Ve stejném roce dosáhl 2. místa v kategorii ženských sborů a 8. místa v celkovém hodnocení z 50ti zúčastněných sborů v Makedonii.

V roce 2012 pak své úspěchy opět zopakoval na 55. Mezinárodním festivalu sborového umění Jihlava a to 2. místem v kategorii ženských sborů + cena poroty za provedení novinkové skladby.

Dále pak na 22. Mezinárodním festivalu akademických sborů IV roce 2013 se v Chorvatsku sbor účastnil Mezinárodního hudebního festivalu „Makarské hudební léto“ (28.6. - 6.8.2013). Ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem Baška Voda a starostou města Baška Voda (tři koncertní vystoupení - dva promenádní koncerty a celovečerní koncert v centru města Baška Voda – vstup Chorvatska do EU). V říjnu se pak sbor účastnil Koncertní vystoupení v rámci XI. ročníku Mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis 2013 ( 14. – 16. října 2013).

V roce 2014 se podařilo sboru na 23. Mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice 2014 umístit na první pozici v kategorii ženských sborů s postupem do Grand Prix a získat 3. místo ve Zlatém pásmu v kategorii populární hudby. Dále se účastnil 8. Mezinárodního sborového festivalu populární hudby „Jirkovský Písňovar 2014“ – Zlaté pásmo.

Rok 2015 - Mezinárodní sborový festival Musica Sacra a Roma 2015 (Itálie - Řím) - Stříbrné pásmo v kategorii Musica Profana, Stříbrné pásmo v kategorii Musica Sacra.

Rok 2016 - 24. Mezinárodní festival akademických sborů IFAS Pardubice 2016 - Zlaté pásmo - 1. místo s postupem do GP v kategorii ženských sborů, Zlaté pásmo, 2. místo v kategorii populáru.

Rok 2017 -  Mezinárodní festival sborového zpěvu "Leonardo da Vinci" (Itálie - Florencie) - Zlaté pásmo - 1. místo v kat. komorní sbory + postup do GP, Stříbrné pásmo - 2. místo v kategorii populáru, zvláštní cena za nejlepší provedení skladby italského skladatele (Marco Maiero – Maggio).

 • Řada zvukových i video ukázek z vystoupení Dívčího sboru  (koncerty a festivaly) se nachází na Youtube.