Letní školy

Zájemci o účast na zahraniční letní škole si mohou průběžně podávat žádost o finanční podporu v rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2021. Více informací na webu univerzity u aktivity B2) výjezdy na zahraniční letní školy (na uvedeném odkazu níže na stránce).
Absolvování letní školy Vám bude spolu s kredity zaneseno i do STAGu a do dokumentu Diploma Supplement.

Aktuální nabídka:
Z těchto nabídek si vybrat nemusíte, můžete si vybrat letní školu i kdekoliv jinde.

Web s nabídkami letních škol:
Summer Schools in Europe
Web univerzity

Další nabídky:
Téma: několik různých témat
Termín: pro každé téma jiný termín
Deadline přihlášek: pro každé téma jiný deadline
Instituce: University of Tartu, Estonsko
Internetový odkaz: ZDE
Kontakt: info@isu.ut.ee

Téma: několik různých témat
Termín: pro každé téma jiný termín
Deadline přihlášek: pro každé téma jiný deadline
Instituce: Samara university, Rusko
Internetový odkaz: ZDE
Kontakt: school@ssau.ru