Praktické stáže

POZOR, VELKÁ ZMĚNA !!!
Na Erasmus+ můžete od ak. roku 2014/15 vyjet v každém typu studia (tj. v bakalářském, magisterském a doktorském). V každém typu studia můžete v zahraničí pobýt až 12 měsíců, přičemž je možné studijní pobyt a praktickou stáž kombinovat při dodržení min. délky pobytu. Pokud jste se již účastnili v LLP/Erasmus, započítává se Váš pobyt do 12 měsíců v rámci jednoho typu studia. Studenti na magisterském studiu (nenavazujícím) mají k dispozici 24 měsíců.

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje výběrové řízení na praktické stáže v zahraničí v letním semestru v ak. roce 2019/2020 (na období od 1. 2. 2020 do 30. 9. 2020).

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY

(stejné přihlašovací údaje jako do STAGu)

Z aplikace pak student vytiskne následující dokumenty:

  • přihlášku
  • potvrzení o jazyku (a zajistí si podpis jazykáře z naší univerzity; také ke stažení ZDE)
  • čestné prohlášení k praktické stáži

A přinese je nejpozději do 29. 10. 2019 do 10:00 h do kanceláře CS-109 (Mgr. Klenerové).

Kritéria VŘ:

1. Obecná

  • odpovídající obor praxe v zahraničí s oborem studia studenta
  • nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

  • znalost jazyka praxe
  • V případě, že je student v době konání VŘ na studijním pobytu či na praktické stáži v zahraničí, odevzdá nascanované dokumenty emailem ().

Kritéria budou hodnocena na základě všech dodaných dokumentů a údajů ve STAGu formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování VŘ musí být splněna všechna kritéria.

Po přihlášení pak musíte nejpozději do 30. 11. 2019 doložit souhlas zahraniční instituce s Vaším přijetím na stáž. Zahr. instituci si vybíráte a domlouváte sami. Stáž můžete absolvovat také na univerzitách. Není možné realizovat stáž 2x ve stejné instituci.

V případě, že se stáže zúčastníte jako absolvent, musíte být vybrán k výjezdu v rámci výběrového řízení v době studia. Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné před výjezdem, musí být uzavřeny či podepsány ještě za doby studia. Stáž musíte realizovat do 1 roku od absolvování studia (nejpozději však do 30. 9. 2020).

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek do zahraničí ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.
Postup v případě, že nebudou moci být financovány všechny výjezdy, je uveden ve Směrnici k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro praktické stáže platí bod 8.2.2 odst. l) a m).

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro praktické stáže platí bod 8.2.12.

Student se specifickými potřebami nebo pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí může požádat o navýšení stipendia Erasmus+. Více informací naleznete ZDE.


Aktuální nabídka:

Weby s nabídkami praktických stáží:
ERASMUSINTERN
TrainingExperience
Placement in Portugal

Z těchto nabídek si samozřejmě vybrat nemusíte, můžete si praktickou stáž zajistit téměř v jakékoliv instituci.

Kontakt pro zájemce o praktickou stáž zaměřenou na výuku českého jazyka

některá ze základních škol v Salzburgu
Délka stáže: ideálně 1 nebo 2 semestry
Požadavky: učitelství 1. st. ZŠ
Stáž by domluvila naše partnerská univerzita Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig – kontakt 

Česká škola Madrid
Nabídka časově neomezená
Náplň práce: především výuka českého jazyka (praxe s výukou ČJ není podmínkou)

Žilinská univerzita v Žiline
Požadavky: angličtina na úrovni C1
Náplň práce: asistent učitele angličtiny (není podmínka), administrativní asistent na katedře anglistiky, asistent na oddělení mezinárodních vztahů

České centrum Paříž
Požadavky: francouzština na úrovni B1; minimální doba stáže 3 měsíce
Náplň práce: komunikace, PR, administrativa, drobné tlumočení, překlady


Stáže ve Spojeném království – bude záležet na vývoji Brexitu

Nezisková organizace Okénko, Londýn
Délka stáže: 5 měsíců až 1 rok
Požadavky: učitelství pro MŠ nebo ZŠ, případně jiné obory
Plakát

Stonožka/Czech & Slovak School Bristol
Požadavky: učitelství pro MŠ nebo ZŠ (ideálně 1. st.), učitelství českého jazyka
Termín stáže: ideálně 1 nebo 2 semestry

Další nabídky na webu univerzity:
stipendijní pobyty
praktické stáže
ostatní