Praktické stáže

POZOR, VELKÁ ZMĚNA !!!
Na Erasmus+ můžete od ak. roku 2014/15 vyjet v každém typu studia (tj. v bakalářském, magisterském a doktorském). V každém typu studia můžete v zahraničí pobýt až 12 měsíců, přičemž je možné studijní pobyt a praktickou stáž kombinovat při dodržení min. délky pobytu. Pokud jste se již účastnili v LLP/Erasmus, započítává se Váš pobyt do 12 měsíců v rámci jednoho typu studia. Studenti na magisterském studiu (nenavazujícím) mají k dispozici 24 měsíců.

INFORMACE O ERASMU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže v zahraničí v ak. roce 2020/2021 (na období od 1. 8. 2020 do 30. 9. 2021).

Kvůli současné situaci v České republice je toto kolo výběrového řízení upraveno tak, aby proběhlo naprosto bez fyzického kontaktu mezi studenty a zaměstnanci univerzity.

Přihlášení do výběrového řízení: PODÁNÍM ONLINE PŘIHLÁŠKY

(stejné přihlašovací údaje jako do STAGu)

Z aplikace pak student vytiskne následující dokumenty:

  • přihlášku
  • čestné prohlášení k praktické stáži

A kontaktuje co nejdříve Mgr. Zuzanu Procházkovou Ph.D. na emailu ohledně potvrzení o jazyku. Do předmětu emailu uvede „Erasmus: potvrzení o jazyku“. Vyřešit potvrzení je nutné nejpozději do 31. 3. 2020 do 10:00 h. V případě, že má student potvrzení o jazyku podepsáno na formuláři (zveřejněném ZDE) již z dřívějška, zašle jej s ostatními dokumenty dle pokynu níže, případně se dotáže emailem na , zda jej fakulta z dřívějších výběrových řízení má.

A zašle podepsané dokumenty nejpozději do 31. 3. 2020 do 10:00 h na email

Bez odevzdaných podepsaných dokumentů a bez potvrzení o jazyku nebude student do výběrového řízení zařazen.

Kritéria výběrového řízení:

1. Obecná

  • odpovídající obor praxe v zahraničí s oborem studia studenta
  • nepřekročení maximální délky pro zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus (12 měsíců v každém typu studia; v případě dlouhého magisterského studia 24 měsíců; studijní pobyty a praktické stáže se sčítají)

2. Fakultní

  • znalost jazyka praxe

Kritéria budou hodnocena na základě všech dodaných dokumentů a údajů ve STAGu formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování výběrového řízení musí být splněna všechna kritéria.

Po přihlášení pak musíte do 30. 4. 2020 doložit souhlas zahraniční instituce s Vaším přijetím na stáž. Zahraniční instituci si vybíráte a domlouváte sami. Mobilitu můžete absolvovat také na univerzitách. Není možné realizovat stáž 2x ve stejné instituci.

V případě, že se stáže zúčastníte jako absolvent, musíte být vybrán k výjezdu v rámci výběrového řízení v době studia. Veškeré dokumenty, které jsou nezbytné před výjezdem, musí být uzavřeny či podepsány ještě za doby studia. Stáž musíte realizovat do 1 roku od absolvování studia (nejpozději však do 30. 9. 2021).

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek do zahraničí ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.
Postup v případě, že nebudou moci být financovány všechny výjezdy, je uveden ve Směrnici k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro praktické stáže platí bod 8.2.2 odst. l) a m).

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE). Pro praktické stáže platí bod 8.2.12.

Student se specifickými potřebami nebo pocházející ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí může požádat o navýšení stipendia Erasmus+. Více informací naleznete ZDE.


Aktuální nabídka:

Weby s nabídkami praktických stáží:
ERASMUSINTERN
TrainingExperience
Placement in Portugal

Z těchto nabídek si samozřejmě vybrat nemusíte, můžete si praktickou stáž zajistit téměř v jakékoliv instituci.

Kontakt pro zájemce o praktickou stáž zaměřenou na výuku českého jazyka

Česká škola bez hranic Paříž
Nabídka časově neomezená
Náplň práce: především výuka českého jazyka a českých reálií v rozsahu RVP ČR

Stálá mise ČR při OECD, Paříž
Nabídka časově neomezená
Délka stáže: obvykle 2 – 3 měsíce
Náplň práce: seznámit se s činností Stálé mise ČR při OECD a jako pozorovatel se účastnit vybraných jednání výboru OECD

některá ze základních škol v Salzburgu
Délka stáže: ideálně 1 nebo 2 semestry
Požadavky: učitelství 1. st. ZŠ
Stáž by domluvila naše partnerská univerzita Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig – kontakt 

Česká škola Madrid
Délka stáže: 1 nebo 2 semestry
Náplň práce: především výuka českého jazyka (obor český jazyk není podmínkou); doučování dětí; spolupráce na přípravě školních a mimoškolních aktivit ad.

Žilinská univerzita v Žiline
Délka stáže: minimálně 3 měsíce (ideálně celý semestr)
Požadavky: angličtina na úrovni C1
Náplň práce: asistent učitele angličtiny, administrativní asistent na katedře anglistiky, asistent na oddělení mezinárodních vztahů

České centrum Paříž
Požadavky: francouzština na úrovni B1; minimální doba stáže 3 měsíce
Náplň práce: komunikace, PR, administrativa, drobné tlumočení, překlady

Nezisková organizace Okénko, Londýn
Délka stáže: 5 měsíců až 1 rok
Požadavky: učitelství pro MŠ nebo ZŠ, případně jiné obory
Plakát

Stonožka/Czech & Slovak School Bristol
Požadavky: učitelství pro MŠ nebo ZŠ (ideálně 1. st.), učitelství českého jazyka
Termín stáže: ideálně 1 nebo 2 semestry

University of Bristol
Požadavky: angličtina na úrovni B2; zkušenost s výukou jazyka pro dospělé (ideálně češtiny pro dospělé)
Termín stáže: minimálně 3 měsíce (IX-XII nebo I-IV), maximálně akademický rok (IX-V)
Náplň práce: asistence a výuka českého jazyka, příprava výuky, administrativně-organizační činnost

Další nabídky na webu univerzity:
stipendijní pobyty
praktické stáže
ostatní