Praktické stáže

INFORMACE O ERASMU

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v zimním semestru ak. roku 2023/2024

Pedagogická fakulta vypisuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v zahraničí v zimním semestru ak. roku 2023/2024 v rámci programových zemí, a to na:
1) dlouhodobé mobility (nejméně 2 měsíce, maximální 12 měsíců)
2) krátkodobé mobility doktorandů (5–30 dní)

Student se může přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu. Tento seznam je možné vidět ve STAG vyhlášeném řízení a také na konci výzvy v příloze. Student může vyjet i na univerzitu z programových zemí, kde si však musí sjednat pobytové a pracovní povolení sám. Další informace k programovým výjezdům podá koordinátor.

Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.

Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobilita). Studentům, kteří nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, pak může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita (např. student pečující o člena rodiny aj.), avšak v rámci virtuální části mobility nevzniká účastníkovi nárok na žádnou finanční podporu.

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci se sídlem v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Pokud je však přijímající zahraniční institucí vysoká škola, musí mít oprávnění participovat v programu Erasmus+. Student na praktickou stáž se přihlašuje přes APLIKACI! (Jiný způsob než studijní stáž.)

Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Studijní smlouva s absolventem však musí být uzavřena před ukončením studia a stáž musí být realizována do 1 roku od ukončení studia, nejpozději však do konce období projektu, který je 31. 7. 2024.

Studenti vybraní fakultou na praktické stáže pak do 30. 4. 2023 předloží na oddělení pro vnější vztahy zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem podepsanou studijní smlouvu spolu s ustanovením mentora. Tu si s předvyplněnými osobními údaji stáhnou z on-line aplikace k výběrovému řízení po podání přihlášky, doplní do ní další potřebné informace a vyjednají si praktickou stáž ve svém oboru v oprávněné zahraniční instituci.

Přihlášení do výběrového řízení na praktickou stáž:

  • Podáním online přihlášky přes systém APLIKACE.

Do APLIKACE student nahraje tyto dokumenty:

– Čestné prohlášení
– Přihlášku
(Všechny tyto dokumenty budou přiloženy na konci této výzvy a také jsou v APLIKACI.)

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 28. 2. 2023, poté se APLIKACE uzavřeBez vyplněné online přihlášky a bez včas odevzdaných podepsaných dokumentů uvedených výše nebude student do výběrového řízení zařazen.

Termíny studijních pobytů budou stanoveny podle harmonogramu zahraniční vysoké školy s tím, že studijní pobyty a praktické stáže schválené v rámci těchto výběrových řízení budou moci být zahájeny nejdříve 1. 7. 2023. Všechny mobility pak musí být ukončeny do 31. 7. 2024.

Kritéria výběrového řízení:

– studium na UJEP v akreditovaném studijním programu v prezenční či kombinované formě

– odpovídající obor studia studenta s oborem uzavřeným ve smlouvě se zahraniční univerzitou (student si sám zjistí kurzy nabízené zahraniční univerzitou a jejich obsahy)

– znalost jazyka ve shodě se smlouvou se zahraniční univerzitou (viz informace STAG pro online přihlášku, kde je uveden minimální požadavek, stačí jeden uvedený jazyk)

Kritéria budou hodnocena na základě všech odevzdaných dokumentů a údajů ve STAGu formou splněno/nesplněno. Pro úspěšné absolvování výběrového řízení musí být splněna všechna kritéria.

Uchazeč bude umístěn na požadovanou univerzitu v případě, že:
1) na zahraniční univerzitě ještě není po deadlinu pro odeslání přihlášek, příp. nominací (resp. zbývá do deadlinu alespoň týden (po domluvě a rychlém jednání může být lhůta kratší)),
2) nebude obsazena zájemci, kteří odevzdali dokumenty k výběrovému řízení dříve.
3) smlouva je nebo bude s danou institucí uzavřena

Seznam zahraničních univerzit spolu s počty volných míst naleznete v dokumentu níže.
U Vámi vybrané univerzity (univerzit) se podívejte do dalších informací/poznámky a ověřte konečné termíny pro podávání přihlášek ke studiu na webu zahraniční univerzity (nominace). Především se podívejte na kurzy nabízené zahr. univerzitou!!!

Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek na zahraniční instituci ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí zahraniční institucí.

Případné zrušení výjezdu se řídí Směrnicí k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. Pro studijní pobyty platí bod 8.1.13.

 

 

S dotazy se obracejte na: karolina.neumann@ujep.cz


Aktuální nabídka:

Weby s nabídkami praktických stáží:
ERASMUSINTERN
TrainingExperience
Placement in Portugal

Z těchto nabídek si samozřejmě vybrat nemusíte, můžete si praktickou stáž zajistit téměř v jakékoliv instituci.

Další nabídky institucí:

Stálá mise ČR při OECD, Paříž
Nabídka časově neomezená
Délka stáže: obvykle 2 – 3 měsíce
Náplň práce: seznámit se s činností Stálé mise ČR při OECD a jako pozorovatel se účastnit vybraných jednání výboru OECD

některá ze základních škol v Salzburgu
Délka stáže: ideálně 1 nebo 2 semestry
Požadavky: učitelství 1. st. ZŠ
Stáž by domluvila naše partnerská univerzita Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig – kontakt martina.bachinger@phsalzburg.at

Česká škola Madrid
Délka stáže: 1 nebo 2 semestry
Náplň práce: především výuka českého jazyka (obor český jazyk není podmínkou); doučování dětí; spolupráce na přípravě školních a mimoškolních aktivit ad.

Žilinská univerzita v Žiline
Délka stáže: minimálně 3 měsíce (ideálně celý semestr)
Požadavky: angličtina na úrovni C1
Náplň práce: asistent učitele angličtiny, administrativní asistent na katedře anglistiky, asistent na oddělení mezinárodních vztahů

České centrum Paříž
Požadavky: francouzština na úrovni B1; minimální doba stáže 3 měsíce
Náplň práce: komunikace, PR, administrativa, drobné tlumočení, překlady

Nezisková organizace Okénko, Londýn
Délka stáže: 5 měsíců až 1 rok
Požadavky: učitelství pro MŠ nebo ZŠ, případně jiné obory
Plakát

Stonožka/Czech & Slovak School Bristol
Požadavky: učitelství pro MŠ nebo ZŠ (ideálně 1. st.), učitelství českého jazyka
Termín stáže: ideálně 1 nebo 2 semestry

University of Bristol
Požadavky: angličtina na úrovni B2; zkušenost s výukou jazyka pro dospělé (ideálně češtiny pro dospělé)
Termín stáže: minimálně 3 měsíce (IX-XII nebo I-IV), maximálně akademický rok (IX-V)
Náplň práce: asistence a výuka českého jazyka, příprava výuky, administrativně-organizační činnost

Další nabídky na webu univerzity:
stipendijní pobyty
praktické stáže
ostatní