Školení

Pedagogická fakulta vypisuje výběrové řízení na školení zaměstnanců PF UJEP v zahraničí v akademickém roce 2021/2022 a 2022/2023.

Termín výběrového řízení:

Uchazeči se mohou 18.3. 2022 (10:00h) doc. Zilcherovi (děkanát PF UJEP) prostřednictvím přihlášky a specifikace kritérií (formuláře jsou ke stažení ZDE – nutné použít aktuální verzi formulářů).

Kritéria VŘ:

Obecná

  • uzavřený pracovní poměr na PF UJEP (může být občanem jiné země, než ČR)
  • zaměření školení v zahraničí musí odpovídat oblasti, ve které uchazeč působí na PF UJEP

Fakultní (seřazena dle priority)

  • přednost má neakademický pracovník
  • dosavadní účast v programu Erasmus (přednost má zaměstnanec vyjíždějící poprvé)
  • přínos pro katedru/fakultu (v případě neakademického pracovníka či 1. výjezdu není toto nutné)

Školení je možné realizovat jak na zahraničních univerzitách, tak na jiných veřejných či soukromých organizacích. Seznam partnerských zahraničních univerzit naleznete ZDE.

Minimální délka pobytu jsou 2 dny (bez dnů strávených na cestě).
Vybraní zaměstnanci budou moci realizovat mobility v akad. rocích 2021/22 a 2022/23, avšak v termínu 1. 4. 2022 – 30. 6. 2023.
Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje zaměstnanci účast v programu Erasmus+ – záleží vždy na množství finančních prostředků přidělených UJEP a přijetí zaměstnance zahraniční institucí.

Zveřejnění výsledků:
Výsledky z výběrového řízení budou zaslány fakultním koordinátorem emailem na katedry a přihlášeným zaměstnancům v co nejkratším čase.
Po zpracování výsledků jednotlivých fakult zveřejní OVV REK UJEP výsledky celého výběrového řízení na univerzitě. Případné volné dny budou náhradníkům přidělovány v pořadí, v jakém odevzdají všechny potřebné dokumenty (informace podá na vyžádání fakultní koordinátor).

Upozornění:
V případě, že vybraný zaměstnanec chce po uzavřeném výběrovém řízení změnit typ výjezdu (výukový pobyt/školení) či cílovou destinaci, podá žádost o změnu fakultnímu koordinátorovi.

Výjezdy v rámci programu Erasmus+ se řídí Směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE).

Základní pokyny ke školením v programu Erasmus+ najdete ZDE.
Náklady na pobyt a cestovné budou uhrazeny na základě cestovního příkazu.

Zaměstnanci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek. Více informací ZDE.

 

International Staff Week – aktuální nabídka zahraničních univerzit

Nabídky na webu Staffmobility

Další nabídky:

Univerzita: 
Termín: 
Deadline přihlášek v zahraničí: 
Téma: 
Internetový odkaz:
Kontakt: 

Univerzita: 
Termín: 
Deadline přihlášek v zahraničí: 
Téma: 
Internetový odkaz:
Kontakt: