Školení

INFORMACE O ERASMU

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje výběrové řízení na školení zaměstnanců PF v zahraničí v akademickém roce 2018/2019.

Termín výběrového řízení:

Uchazeči se mohou přihlásit do 31. 8. 2018 do 10:00 h u Mgr. Klenerové (CS-109) prostřednictvím přihlášky a specifikace kritérií (formuláře jsou ke stažení ZDE – nutné použít aktuální verzi formulářů).

Kritéria VŘ:

Obecná

  • uzavřený pracovní poměr na PF UJEP (může být občanem jiné země, než ČR)

Fakultní (seřazena dle priority)

  • přednost má neakademický pracovník
  • dosavadní účast v programu Erasmus (přednost má zaměstnanec vyjíždějící poprvé)
  • přínos pro katedru/fakultu (v případě neakademického pracovníka či 1. výjezdu není toto nutné)

Školení je možné realizovat jak na zahraničních univerzitách, tak na jiných veřejných či soukromých organizacích. Seznam partnerských zahraničních univerzit naleznete ZDE.

Minimální délka pobytu jsou 2 dny (bez dnů strávených na cestě).
Mobilita musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2019.
Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje zaměstnanci účast v programu Erasmus+ – záleží vždy na množství finančních prostředků přidělených UJEP a přijetí zaměstnance zahraniční institucí.

Zveřejnění výsledků:
Výsledky z výběrového řízení budou zaslány fakultním koordinátorem emailem na katedry a přihlášeným zaměstnancům do 21. 9. 2018.
Po zpracování výsledků jednotlivých fakult zveřejní OVV REK výsledky celého výběrového řízení na univerzitě.

Případné volné dny budou náhradníkům přidělovány v pořadí, v jakém odevzdají potvrzený plán mobilit.

Upozornění:
Při obsazení všech volných dnů může dojít k tomu, že náhradníci budou moci realizovat svůj pobyt až v dubnu 2019 a později, protože vybraní zaměstnanci budou mít povinnost odevzdat podklady k výjezdu až do 31. 3. 2019.

Základní pokyny ke školením v programu Erasmus+ najdete ZDE.
Náklady na pobyt a cestovné budou uhrazeny na základě cestovního příkazu.

 

International Staff Week – aktuální nabídka zahraničních univerzit

web Staffmobility

Univerzita: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Slovensko; SK BANSKA01
Termín: 3.-6.9.2019
Deadline přihlášek: 30.05.2019
Téma: „Protection – Nature Protection, Human Rights Protection, Child Protection and even more“
Internetový odkaz: ZDE
Kontakt: 

Univerzita:
Termín:
Deadline přihlášek:
Téma:
Internetový odkaz:
Kontakt: