Školení

INFORMACE O ERASMU

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pedagogická fakulta vypisuje výběrové řízení na školení zaměstnanců PF UJEP v zahraničí v akademickém roce 2019/2020.

Termín výběrového řízení:

Uchazeči se mohou přihlásit do 30. 8. 2019 do 10:00 h u Mgr. Klenerové (CS-109) prostřednictvím přihlášky a specifikace kritérií (formuláře jsou ke stažení ZDE – nutné použít aktuální verzi formulářů).

Kritéria VŘ:

Obecná

  • uzavřený pracovní poměr na PF UJEP (může být občanem jiné země, než ČR)
  • zaměření školení v zahraničí musí odpovídat oblasti, ve které uchazeč působí na PF UJEP

Fakultní (seřazena dle priority)

  • přednost má neakademický pracovník
  • dosavadní účast v programu Erasmus (přednost má zaměstnanec vyjíždějící poprvé)
  • přínos pro katedru/fakultu (v případě neakademického pracovníka či 1. výjezdu není toto nutné)

Školení je možné realizovat jak na zahraničních univerzitách, tak na jiných veřejných či soukromých organizacích. Seznam partnerských zahraničních univerzit naleznete ZDE.

Minimální délka pobytu jsou 2 dny (bez dnů strávených na cestě).
Mobilita musí být ukončena nejpozději 30. 9. 2020.
Úspěšné absolvování výběrového řízení negarantuje zaměstnanci účast v programu Erasmus+ – záleží vždy na množství finančních prostředků přidělených UJEP a přijetí zaměstnance zahraniční institucí.

Zveřejnění výsledků:
Výsledky z výběrového řízení budou zaslány fakultním koordinátorem emailem na katedry a přihlášeným zaměstnancům do 20. 9. 2019.
Po zpracování výsledků jednotlivých fakult zveřejní OVV REK výsledky celého výběrového řízení na univerzitě.

Případné volné dny budou náhradníkům přidělovány v pořadí, v jakém odevzdají všechny potřebné dokumenty (informace podá na vyžádání fakultní koordinátor).

Upozornění:
Při obsazení všech volných dnů může dojít k tomu, že náhradníci budou moci realizovat svůj pobyt až v dubnu 2020 a později, protože vybraní zaměstnanci budou mít povinnost odevzdat podklady k výjezdu až do 15. 2. 2020.
V případě, že vybraný zaměstnanec chce po uzavřeném výběrovém řízení změnit typ výjezdu (výukový pobyt/školení) či cílovou destinaci, podá žádost o změnu fakultnímu koordinátorovi.

Výjezdy v rámci programu Erasmus+ se řídí Směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP (zveřejněna ZDE).

Základní pokyny ke školením v programu Erasmus+ najdete ZDE.
Náklady na pobyt a cestovné budou uhrazeny na základě cestovního příkazu.

Zaměstnanec se specifickými potřebami může požádat o navýšení finanční podpory z prostředků programu Erasmus+. Více informací ZDE.

 

International Staff Week – aktuální nabídka zahraničních univerzit

Nabídky na webu Staffmobility

Další nabídky:

Univerzita: Politécnico do Porto – ESE; P  PORTO05; Portugalsko
Termín: 27.-30.4.2020
Deadline přihlášek v zahraničí: neuveden
Téma: InterNetWorking Conference – Intercultural Week (INW20) – „Networking in Education“
Internetový odkaz: ZDE
Kontakt: 

Univerzita: Europa-Universität Flensburg; D FLENSBU01; Německo
Termín: 18.-20.5.2020
Deadline přihlášek v zahraničí: 15.02.2020
Téma: area related to language teaching, services or support
Internetový odkaz: ZDE
Kontakt: 

Univerzita: Universidade do Minho; P  BRAGA01, Portugalsko
Termín: 11.-14.5.2020
Deadline přihlášek v zahraničí: 31.01.2020
Téma: International Cooperation
Internetový odkaz: ZDE
Kontakt: 
Další informace: 6 různých skupin probíhajících samostatně – je možné se přihlásit pouze do jedné skupiny

Univerzita: 
Termín: 
Deadline přihlášek v zahraničí: 
Téma: 
Internetový odkaz:
Kontakt: