Online přihláška do soutěže o mimořádné grantové stipendium

V případě nejasností kontaktujte proděkana pro vědu a tvůrčí činnost: .

Návrh projektu do soutěže o mimořádné grantové stipendium

Adresa

Informace o projektu