Přijímací zkoušky

Termín přijímacích zkoušek: 28. 6. – 30. 6. 2021, 1. 7. – 2. 7. 2021 praktické zkoušky z hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské studijní programy.

 

Doktorské studijní programy 21. – 25. 6. 2021.