Přijímací zkoušky

Termín přijímacích zkoušek: 21. – 25. 6. 2021 praktické zkoušky z hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy, písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské a magisterské studijní programy.

Doktorské studijní programy rovněž 21. – 25. 6. 2021.