Zápisy do 1. ročníku

Infor­ma­ce o zápisech do 1. ročníku poda­jí stu­den­tům zaměst­nan­ci studi­jního oddělení.