Katedra bohemistiky

Katedra bohemistiky

Těžiště tvůrčí a pedagogické činnosti katedry spočívá v zajišťování kvalitní výuky v bakalářských (Český jazyk a literatura, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání) a v navazujících magisterských studijních oborech (Učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a pro SŠ). Slavistická sekce katedry personálně zajišťuje bakalářský obor Obchodní ruština. Na pracovišti je akreditován doktorský obor Teorie vzdělávání v bohemistice, který se soustředí na rozvíjení mezioborových vztahů mezi bohemistickými a pedagogickými obory a směřuje k výuce českého jazyka a literatury jak rodilých, tak nerodilých mluvčích češtiny, žáků českých i zahraničních škol, jakož i dospělých.

Odborné zaměření členů katedry odpovídá pestré škále rozvrstvení bohemistických oborů: na katedře působí zkušení vysokoškolští pedagogové, a to lingvisté, literární vědci, didaktici jazyka a literatury, ale i slavisté. Pracovníci katedry publikovali v uplynulých pěti letech více než dvacet odborných monografií v oblastech teorie komunikace, literární teorie a historie, lexikologie a slovotvorby, jazyka a stylu publicistiky, zvukové stránky mluvených projevů v médiích i ve škole, výuky češtiny na ZŠ a SŠ, jsou autory nebo spoluautory učebnic češtiny či metodických příruček k učebnicím.

Otevírací doba studovny

Zimní semetr
PO 8.00–18.00 
ÚT 8.00–18.00
ST 8.00–18.00
ČT 8.00–18.00
PÁ 8.00–14.00
 
Kontakty
Skype: studovnakbo
Tel.: 475283337
Místnost CN 443

Z umělecké činnosti