Vědecká rada

Termíny zasedání VR

06. 04. 2017, 23. 11. 2017

Interní členové

doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. děkan PF UJEP
doc. PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. katedra hudební výchovy
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. katedra tělesné výchovy a sportu
Doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D. proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost
doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. katedra výtvarné kultury
doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D. katedra psychologie
prof. PaedDr. Miloš Hons, PhD. katedra hudební výchovy
prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. katedra bohemistiky a slavistiky
doc. Mgr. A. Pavel Mrkus děkan FUD UJEP
doc. Natalia Orlova, CSc. katedra anglistiky
doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D. katedra pedagogiky
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. prorektor pro vnější vztahy
doc. Vladimír Šavel katedra výchov uměním
doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Katedra preprimárního a primárního vzdělávání
doc. PhDr. Jiří Škoda, PhD. proděkan pro studium
Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. katedra pedagogiky
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc. katedra pedagogiky
PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. katedra psychologie

Externí členové VR PF UJEP

RNDr. Zdeněk Bergman Ředitel Gymnázia Teplice
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. proděkan pro mobility a vnější vztahy PřF UHK
prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D. Katedra pedagogiky,psychologie a didaktiky TVS, FTVS UK Praha
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. Vedoucí katedry německého jazyka a literatury PF MU Brno
PaedDr. Jan Kobliha Krajský úřad Ústeckého kraje, zástupce vedoucího oddělení odbor školství, mládeže a tělovýchovy
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. Proděkan pro vědu a výzkum PdF UK Praha
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. Vedoucí katedry primární pedagogiky PdF UK Praha
Dr. hab. prof. UR Beata Szluz Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów
doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. Katedra aplikované lingvistiky FIM UHK Hradec Králové
doc. RNDr. Josef Trna, CSc. Vedoucí institutu pedagogického vývoje a inovací
PdF MU Brno
Doc. PaedDr. Marcela Verešová, Ph.D. Katedra pedagogickej a školskej psychológie
PF UKF Nitra
Doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. Vedoucí Katedry speciální pedagogiky PF Univerzita Hradec Králové