Aktuality

18. 4. 2019
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2019/2020

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 a stanovuje podmínky k přijetí ke studiu. Termín podání přihlášek je do 15. 8. 2019 (bakalářské a magisterské studijní...

6. 4. 2019
Pozvánka na celonoční koncert phonon~

Kolektiv phonon~ Vás srdečně zve na již čtvrtý celonoční koncert českých a zahraničních producentů experimentální elektronické a elektroakustické hudby a zvukového umění, který je pořádán ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a Fakultou umě...

3. 4. 2019
Jak se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám

Vážení studenti, blíží se čas odevzdávání papírových přihlášek k státním závěrečným zkouškám. Pro budoucí magistry je poslední den pro podání 11. duben, pro budoucí bakaláře 9. květen. Pokud se tedy v letním semestru tohoto akademického roku chce...

28. 3. 2019
Pozvánka na vernisáž výstavy “km”

Galerie Koridor Vás srdečně zve na vernisáž výstavy km ve středu 3. 4. 2018 od 17:00 hodin. Na výstavě budou představeny práce studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK v Praze pod vedením Pavly Gajdošíkové, Sylvy Francové a Jana Pfeiffe...

Všechny novinky