Aktuality

21. 10. 2022
Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP

AS PF UJEP v souladu s čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS PF UJEP vyhlašuje volby do AS PF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a stanovuje rámcový harmonogram a základní organizační pokyny pro průběh těchto voleb. Kandidátní listiny a...

21. 11. 2022
Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2023

  Předseda Grantové komise PF UJEP proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP PhDr. Štefan Balkó, Ph.D. vyhlašuje dnem 21. 11. 2022 soutěžní lhůtu pro podávání přihlášek do Studentské grantové soutěže pro rok 2023. Přihlášky je nutné podat na př...

17. 11. 2022
17. listopad

Důležitost boje za svobodu si v dnešních dnech uvědomuje jistě každý z nás. 17. listopad je jeden z nejdůležitějších svátků, které slavíme. Připomíná nám důležité události z historie, které zásadně ovlivnily naši zemi. Proto se připojujeme k oslavám Dn...

9. 11. 2022
Zkušenosti jsou nepřenosné s dr. Markem ‚Orko‘ Váchou

Dne 16. 11. od 16:00 hod.proběhne ve Velké aule na Pedagogické fakulty UJEP přednáška pro začínající učitele, přednáška je primárně určená pro studenty Observační pedagogické praxe (CCP/7030), ale jako formát byl zvolen ale formát populárně naučný, tak...

9. 11. 2022
Zkušenosti jsou nepřenosné s prof. Annou Hogenovou

Dne 15. 11. od 16:00 hod.proběhne ve Velké aule na Pedagogické fakulty UJEP přednáška pro začínající učitele, přednáška je primárně určená pro studenty Observační pedagogické praxe (CCP/7030), ale jako formát byl zvolen ale formát populárně naučný, tak...

Všechny novinky