Velvyslanec USA Stephen B. King o vzájemné spolupráci

Kat­e­dra anglis­tiky zve stu­den­ty a zaměst­nance na před­nášku amer­ick­ého velvys­lance. Pan Stephen B. King se zaměří na vztahy mezi USA a Českem a možnos­tech vzá­jem­né spolupráce ve vzdělávání. Akce se uskuteční ve stře­du 27. břez­na od 10 hodin ve velké aule na PF UJEP.