Doc. Sládek o strukturalismu

19. a 20. 3. 2019 byl hostem katedry bohemistiky doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph. D. Literární vědec z Ústavu pro českou literaturu AV ČR a z Pedagogické fakulty MU v Brně připravil pro studenty všech oborů přednášku Soudobé perspektivy strukturalismu v myšlení a ve vyučování o literatuře. Shrnul východiska strukturalismu v jazykovědě a v literární vědě a zvažoval možnosti strukturně orientovaných přístupů v současném světě. V diskusi došlo i na vliv strukturalismu na tuzemskou koncepci vyučování českému jazyku a literatuře. Děkujeme za návštěvu i za hojnou účast.