Jak se přihlásit ke státním závěrečným zkouškám

Vážení studenti, blíží se čas odevzdání papírových přihlášek k státním závěrečným zkouškám pro letní semestr akademického roku 2020/21. Poslední možný den je harmonogramem PF UJEP stanoven na 14. 5. 2021.

Pokud se tedy v letním semestru tohoto akademického roku chcete přihlásit, nezapomeňte včas papírovou přihlášku doručit na studijní oddělení. Předpokladem jejího podání je uzavřený studijní plán a předzapsání příslušných kódů SZZ do systému STAG v rámci předzápisu předmětů (pokud jste si kódy nezapsali, neposílejte žádné žádosti, studijní referentka Vám je do systému podle Vaší přihlášky doplní).

V případě, že studujete v kombinaci dvou oborů, např. ČJ – HV, můžete si na přihlášce sami označit, kdy chcete vykonat první část a kdy druhou. Příklad: ČJ – červen 2021, HV – červenec 2021. Jestliže svou volbu na přihlášce neuvedete, může Vaše přiřazení katedra určit sama. Studenti jednooborových studií tuto volbu nemají, katedra určuje termín zkoušky podle svých kapacit.

Termín, hodinu a místo konání každé státní zkoušky pak najdete na svém STAGu, v záložce – Zápis na termíny – a ten je pro Vás závazný.

Pokud se z vážných důvodů závěrečné zkoušky nezúčastníte, jste povinni nejpozději do pěti dnů po jejím konání zaslat na studijní oddělení písemnou omluvu s doložením lékařské nebo jiné zprávy. Pokud Vaši žádost proděkan pro studium posoudí jako důvodnou, bude Vám nepřítomnost na zkoušce omluvena a neztratíte tak jeden ze tří pokusů, které jsou stanoveny pro vykonání státní zkoušky.

Obdobně probíhá přihlášení k obhajobě závěrečné kvalifikační práce (do 30. 4. 2021), je s tím rozdílem, že místo papírové přihlášky odevzdáte práci samotnou. Termín, čas a místo obhajoby opět najdete na stejném místě v IS STAG.

V případě dalších nejasností a dotazů neváhejte oslovit pracovnice studijního oddělení PF.