Radek Fridrich četl z knihy Linie S1

V prostorách Rakouské knihovny ve Vědecké knihovně UJEP se ve čtvrtek 4. dubna 2019 konalo autorské čtení básníka Radka Fridricha, nositele ceny Magnesia litera z roku 2012, který byl také dlouhá léta vynikajícím pedagogem a didaktikem literatury na naší katedře bohemistiky PF. Radek Fridrich napsal řadu básnických děl vyznačujících se takřka expresionistickou poetikou zachycující zejména krajinu Sudet. Jeho nejnovější básnická kniha vychází, podobně jako úspěšné Nebožky/Selige (2011), v česko-německém provedení pod železničářským názvem Linie S1 (2019). Tento fiktivní básnický deník z cesty vlakem z děčínských Podmokel až do německé Míšně přiváží po kolejích do světa Fridrichových básní nebývale civilní motivy. Jak vysvětlil sám autor, řada jeho předchozích sbírek se opírala o vertikální průzkum sudetské krajiny jako krajiny s pamětí, kterou je třeba po vrstvách odhalit; kdežto nejnovější opus představuje pohyb spíše lineární, je to cesta současnou krajinou, kde se básník-cestující stylizuje spíše jako pozorovatel současného dění než archeolog dávných krajinných mýtů a zapomenutých obydlí. Co ve Fridrichově poezii zůstává, je trvalý vliv rakouských a německých expresionistů a halasovsky přesná práce se zajíkavým českým jazykem, akcentovaná autorovou výraznou recitací. Celým podvečerem provázel Mgr. Jiří Koten, Ph.D., jako zasvěcený vykladač Fridrichovy poezie.

 

Kdo si nenašel ve čtvrtek čas na českou premiéru knihy Linie S1, může se začíst alespoň do jedné z básní.

Königstein
(Sächs Schweiz)

Propadlé dehtové střechy na kůlnách.
Dole opuštěný přístavní můstek

Fahrgastinformation

Osamělý cyklista v reflexní větrovce
s baťohem Deuter na zádech
se odráží po peróně jako na koloběžce.
Mizí v podchodu.
A pak sestupuje k řece.

Na protilehlém říčním břehu netečné tečky ovcí
spásají hrubě drhanou pokrývku země.
Klidně se procházejí mezi ovocnými stromy.

Čmárám hektická slova v tlukotu kolejí.

autor příspěvku: Vladimír Trpka