Doc. Češka hovořil nejen o Hrabalovi

Ve středu 3. dubna přednášel na naší akademické půdě doc. Jakub Češka, Ph. D. z katedry elektronické kultury a sémiotiky FHS UK. V přednáškovém pořadu se věnoval Bohumilu Hrabalovi, kterého představil jako „autora v množném čísle“, neboť různé fáze Hrabalova díla a textové varianty vzniklé v odlišných tvůrčích obdobích vedou k nepřesvědčivému (dobově a ideologicky předdefinovanému) hodnocení konkrétních děl.  V diskusi došlo také na druhého z autorů, o nichž Češka odborně píše, jubilujícího Milana Kunderu. Děkujeme za návštěvu!

Jiří Koten