ZMĚNA MÍSTNOSTI ODPOLEDNÍCH OBHAJOB: 24/4/2019

Odpolední obhajoby v lingvistické sekci se budou konat učebně CN 440 na katedře bohemistiky od 13 hodin (Bc. Hrubá, Glasová, Zámišová, Rambousková).