Příkaz č. 3/2019 Pravidla čerpání a vyčerpání řádné dovolené na zotavenou zaměstnanci PF UJEP

Platnost a účinnost od 1. května 2019