INTEGRA JAM XI

Ve středu 15. května 2019 se v areálu Městských sadů v Ústí nad Labem uskuteční od 9 do 16 hodin již jedenáctý ročník uměleckointegračního festivalu zaměřeného na integraci marginalizovaných skupin.

Letošní jedenáctý ročník má v názvu dvě jedničky a je také propojen jedničkovým tématem „1+1“ aneb nikdy nejsi na nic sám. Akci v devět hodin zahájí Sváťovo Dividlo pohádkou pro děti. Od desíti do šestnácti hodin poběží výtvarné, pohybové a hudebně tvůrčí dílny studentů Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a organizací participujících na festivalu. Po celý den nás bude doprovázet divadelní a hudební program.

Více informací naleznete na facebookové události