Závěrečná konference projektu Škola pro všechny

Datum konání: 11. 6 – 12. 6- 2019

Místo setkání: Ústí nad Labem, Congress Hotel Clarion

Adresa: Špitálské nám. 3517, 400 01 Ústí nad Labem-město

Webové stránky hotelu – trasa: https://www.clarioncongresshotelustinadlabem.com/cs/hotel-usti-nad-labem-centrum/

Program konference

 Úterý 11. 6. 2019

12:00 – 13:00    Příjezd účastníků setkání
13:15 – 14:00    Zahájení – představení hlavního rámce projektu a jeho aktivit
14:00 – 15:30    Vystoupení zahraničního hosta – Heli Ketovuori:  „ Is Finnish educational system truly inclusive?“„Je finský vzdělávací systém skutečně inkluzivní?“
(vystoupení bude tlumočeno do českého jazyka)
15:30 – 16:00    Coffee break
16:00 – 17:30    Vystoupení zahraničního hosta – Mikko Ketovuori: „The perennial question of schooling: classical and romantic curricula“. – „Klasické nebo romantické kurikulum – přetrvávající otázka ve vzdělávání“
(vystoupení bude tlumočeno do českého jazyka)
17:30 – 18:30    Panelová diskuse účastníků (Ketovuori, Ketovuori, Zilcher, Svoboda)
(diskuse bude tlumočena do českého jazyka)
18:30 – 19:30    Večeře
20:00 – 21:30    Diskusní večer  –  sdílení zkušeností  v rámci realizace projektových aktivit

  

Středa 12. 6. 2019

 8:30 – 10:30      Prezentace klíčových aktivit projektu – průběh a výstupy
10:30 – 10:50    Coffee break
10:50 – 12:20    Prezentace klíčových aktivit projektu – průběh a výstupy
12:20 – 13:00    Vybrané aspekty inkluzivního vzdělávání z pohledu pedagogů Ústeckého kraje
(Zdeněk Svoboda, PF UJEP)
13:00 – 14:00    Oběd
14:00 – 15:30    Proinkluzivní kompetence pedagogů a možnosti jejich rozvoje
(Ladislav Zilcher, PF UJEP)
15:30 – 16:30    Závěrečné shrnutí, diskuse, formulace závěrů a doporučení, ukončení konference

 

Zájemci o účast na konferenci, včetně případného stravování a ubytování, kontaktujte prosím:

Mgr. Michaelu Valáškovou

e-mail: michaela.valasek@gmail.com
telefon: +420 737 665 635