Historický úspěch Pedagogické fakulty v roce 65. výročí učitelského vzdělávání v Ústí nad Labem

UJEP získala institucionální akreditaci na 10 let ve třech oblastech vzdělávání, které jsou pěstovány a rozvíjeny na PF UJEP – Učitelství, Neučitelská pedagogika a Tělesná výchova a sport; kinantropologie. Tento mimořádný úspěch umožní, aby prakticky všechny své bakalářské a magisterské studijní programy akreditovala Pedagogická fakulta prostřednictvím univerzitní Rady pro vnitřní hodnocení. Udělení institucionální akreditace je nezpochybnitelnou známkou schopnosti fakulty dlouhodobě zajišťovat kvalitní vzdělávací a tvůrčí činnost. Je výrazem důvěry, že na PF UJEP připravujeme a nadále budeme připravovat kvalitní učitele, další pedagogické pracovníky i jiné odborníky. Vedení PF UJEP vyjadřuje poděkování všem akademickým i neakademickým pracovníkům, kteří se na tomto mimořádném a historickém úspěchu podíleli.