Jak odkazovat v textu a vytvářet bibliografické citace?

Seminární, bakalářská či jiná kvalifikační práce. Všechny tyto odborné texty vyžadují citování a odkazování. Ve studentských pracích zpracovávaných na KBO PF UJEP lze sestavovat odkazy v textu a bibliografické citace pouze v souladu s normou ČSN ISO 690:2011. Mnozí z vás píší podobnou práci možná poprvé, někteří by si zase rádi své znalosti a dovednosti ověřili. Dr. Čajka proto vypracoval doporučení katedry k formální úpravě kvalifikačních prací, kde všechny potřebné informace určitě najdete. Doporučení si můžete stáhnout pod tímto odkazem:

Doporučení KBO k sestavování odkazů v textu a vytváření bibliografických citací