DIGITÁLNÍ BEZPEČNOST A GRAMOTNOST

Dne 5. 11. 2019 od 8:00 do 14:00 proběhne v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem konference s názvem Digitální bezpečnost a gramotnost.

Další organizační podrobnosti vizte přílohu.

pozvánka