Vypsání výběrového řízení

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků.

Více informací naleznete zde.