Přednáška – Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století (didaktické perspektivy)

Katedra výtvarné kultury PF UJEP a Galerie Koridor Vás srdečně zvou na přednášku Proměny venkovské architektury v 19. a 20. století (didaktické perspektivy), která se uskuteční v úterý 5. 11. od 15:00 hodin v budově Pedagogické fakulty UJEP, učebna CS-227 (České mládeže 8, Ústí nad Labem).

Přednáška se pokusí přiblížit výzkum zabývající se proměnou zástavby na českém, moravském a slezském venkově zejména v 19. a 20. století na pozadí širších historických souvislostí. Výzkum je součástí projektu, který se snaží poodhalit dosud často skryté památkové hodnoty venkovské architektury, zachytit její současný stav a zamyslet se nad její budoucností. Přednáška se rovněž pokusí nastínit metodiku práce s regionálními historickými prameny a historickými katastrálními mapami.
Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě Proměny venkovské architektury: Vývoj v 19. a 20. století – vybrané stavby, pořádané ve dnech 9. 10. – 9. 12. 2019 v Galerii Koridor. Výstava je realizována s podporou Ministerstva kultury ČR (NAKI II).
 

Přednášející: Mgr. Ludmila Hůrková, Ph.D. z oddělení topografie Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
Tešíme se na Vaši návštěvu.