Vyhlášení soutěže o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP v Ústí nad Labem k 31. 10. 2019  vyhlašuje soutěž o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP. Pravidla k získání a čerpání stipendia se řídí příkazem děkana PF UJEP č. 7/2019. Více na stránkách PF: https://www.pf.ujep.cz/cs/soutez-mimoradna-grantova-stipendia.

Návrhy projektů a dalších požadovaných dokumentů se odevzdávají proděkanovi pro vědu a tvůřčí činnost PF UJEP PhDr. Štefanovi Balkó, Ph.D. do 29. 11. 2019. Výsledky hodnotící komise o přidělení stipendií budou zveřejněny na stránkách PF UJEP do 13. 12. 2019.

 

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

proděkan pro vědu a tvůrčí činnost PF UJEP