Volby do AS PF UJEP a zástupců PF do AS UJEP pro období 2020-2022

Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS PF UJEP“) vyhlásil v souladu s Čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS PF UJEP volby do AS PF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.
Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“) vyhlásil v souladu s Čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP volby zástupců fakult do AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Protokoly o výsledku voleb
AS PF UJEP
AS UJEP

Kandidátní listiny a životopisy kandidátů
AS PF UJEP – kandidátní listina
AS PF UJEP – životopisy kandidátů

AS UJEP – kandidátní listina
AS UJEP – životopisy kandidátů

Harmonogram voleb
1. Volby do AS PF UJEP a AS UJEP probíhají souběžně a jejich harmonogram je totožný.
2. Návrh kandidátů na členství v AS PF UJEP a AS UJEP mohou předkládat pouze členové Akademické obce PF UJEP v období od 6. listopadu do 20. listopadu 2019 – do 12:00 hod. Volební komise akceptuje pouze písemné a úplné návrhy na předepsaném formuláři doručené předsedovi volební komise – formuláře jsou ke stažení na odkazu níže na této stránce.
3. Z platných podaných návrhů na kandidáty AS PF UJEP a AS UJEP se zřizují do jednotlivých senátů dvě kandidátní listiny – na jedné jsou uvedeni akademičtí pracovníci, na druhé studenti. Kandidátní listiny budou zveřejněny do 27. listopadu 2019 na úřední desce PF UJEP a na této stránce.
4. Volby se konají dne 5. prosince 2019 od 8:30 hod. do 13:00 hod. v budovách České mládeže 8 a Hoření 13 (ve vestibulu budovy v blízkosti recepce).
5. Kompletní rámcový harmonogram a organizační pokyny jsou ke stažení na odkazu níže na této stránce.

Členové komise
předseda: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.
členové: Tereza Strejčková, Nicol Hromádková, Nicol Rabasová, Markéta Třešňáková, Mgr. Barbora Lanková, Bc. Kristýna Volfová

Formuláře
AS PF UJEP – Návrh kandidáta do akademické komory AS PF UJEP
AS PF UJEP – Návrh kandidáta do studentské komory AS PF UJEP
AS UJEP – Návrh kandidáta do akademické komory AS UJEP
AS UJEP – Návrh kandidáta do studentské komory AS UJEP

Rámcový harmonogram a organizační pokyny
AS PF UJEP
AS UJEP