Příkaz č. 6/2019 Evidenční údaje o publikačních výstupech

Platnost od 15. 9. 2019.