Mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP – termín podávání návrhů prodloužen

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost prodlužuje termín odevzdání návrhů do soutěže o mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP.
Nově mohou studenti své návrhy podávat až do 6. 12. 2019.

V souvislosti s aktuální výzvou stačí předložit s přihláškou pouze podklad pro zadání kvalifikační práce.

Více informací naleznete na tomto odkaze.