Shromáždění Akademické obce a udílení Cen děkana

Všichni studenti a zaměstnanci fakulty jsou srdečně zváni na shromáždění Akademické obce Pedagogické fakulty UJEP spojené se slavnostním ceremoniálem udílení Cen děkana PF UJEP, které svolává předseda AS PF UJEP na středu 11. 12. 2019 od 14:00 h v Aule dr. Jaroslava Kubisty (CA-NA), budova Pedagogické fakulty UJEP.

Na programu shromáždění je:
1. zahájení
2. zpráva o činnosti AS PF UJEP za rok 2019 (předseda AS PF UJEP)
3. zpráva o činnosti PF UJEP za rok 2019 (děkan PF UJEP)
4. diskuse

Navazovat bude slavnostní ceremoniál předávání Cen děkana PF UJEP.

V souvislosti s konáním shromáždění Akademické obce PF UJEP vyhlašuje děkan PF UJEP děkanské volno na středu 11. 12. 2019 od 12:00 h.