Příkaz děkana č. 5/2019 Konkretizace ustanovení pracovního řádu UJEP pro zaměstnance PF UJEP

Platnost od 1. 1. 2020.