Děkan PF přeje všem veselé Vánoce a šťastný nový rok

Milé kolegyně, milí kolegové, milé studentky, milí studenti, dovolte mi, prosím, abych vám všem popřál šťastné a veselé prožití vánočních svátků a mnoho sil, nadšení a odhodlání do nového roku. Přeji vám hlavně klid a mír v duši, zasloužený odpočinek a příjemnou relaxaci. Ať můžete alespoň na týden zapomenout na všechny povinnosti, starosti a problémy, které vás tíží a ať si můžete užít vánoční atmosféru v kruhu svých nejbližších. Veselé Vánoce vám všem!

prof. Jiří Škoda – děkan Pedagogické fakulty