Příkaz děkana č. 1/2020 Finanční čerpání mimořádných stipendií pracovišti PF UJEP

Platnost od 6. 1. 2020.