Brontosauři v Himalájích – zapojte se do projektu

V létě 2020 dokončí nezisková společnost Brontosauři v Himálajích novou školní budovu
s učebnami specializovanými na fyziku, chemii, biologii a IT. Třídy však
bude potřeba vybavit a začít v nich učit. Veřejnost bude mít následující
možnosti zapojení se:

1. Odjet učit vědu děti do Malého Tibetu na 14 dní začátkem srpna
(přihláška do konce ledna, není potřeba kvalifikace stačí jenom nadšení pro
vědu, mohou jet profesoři i studenti)

2. Poskytnout finanční dar na nové vybavení učeben nebo darovat
použité vybavení

3. Odjet školit tamní učitele, jak využívat jejich novou
infrastrukturu

Více o možnostech zapojení zde: www.vedadotibetu.cz

 

A jak to v Tibetu vlastně chodí? Podívejte se na následující video.