Příkaz děkana č. 2/2020 Interní pravidla PF UJEP provozu objektu Hoření od 1. 3. 2020

Platnost od 1.3. 2020.