Den s katedrou bohemistiky potřetí

Jaké je být bohemistou? To zjišťovali současní maturanti na akci katedry bohemistiky PF UJEP, pořádané tentokrát 12. února 2020, tradičně v prostorách univerzitní Vědecké knihovny.

„Jedná se o víceméně osvětovou akci, kterou se snažíme neobvyklou a zábavnou formou seznamovat studenty 4. ročníků středních škol s krásou studia českého jazyka a literatury,“ vysvětluje Mgr. Vladimír Trpka, Ph.D., zástupce vedoucího katedry bohemistiky PF UJEP.

Studenti středních škol se stali přímými účastníky netradičních přístupů k výuce literatury. Byly pro ně připraveny zajímavé workshopy a také dva semináře, první s Mgr. Jiřím Kotenem, Ph.D., na téma Fikční světy literatury a filmu a druhý s PhDr. Pavlem Horkým, Ph.D., s názvem Murakamiho tajemný svět.

Mgr. Roberto Gaínza společně se studenty katedry bohemistiky připravil dále soutěžní hru „Po stopách“. Ta byla založena na práci v pětičlenných „vědeckých“ týmech, které na stanovištích plnily sérii úkolů, jež je nakonec přivedly k osobnosti jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století, k Bohumilu Hrabalovi.

Akce byla tentokrát připravena pro studenty Gymnázia Teplice a pro žáky Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Zajímavé je, že největší vědecké a bohemistické předpoklady prokázal smíšený tým z obou škol. Vítězům ještě jednou gratulujeme.

Jiřina Růžičková