Nominace do programu studentů-velvyslanců kariéry v EU na akademický rok 2020/2021

Jedná se o studenty, kteří na své mateřské univerzitě po dobu 1 až 2 let (od října do září následujícího roku) propagují možnosti kariéry v institucích EU, podávají informace o průběhu výběrových řízení, pomáhají s propagací specializovaných výběrových řízení, spravují FB profil „EU Careers“ své univerzity, příp. se zúčastňují zvláštních propagačních akcí pořádaných MZV nebo Eurocentry na vybraných univerzitách apod. K tomu, aby mohli své poslání co nejlépe naplňovat, se zúčastní v říjnu 2020 semináře pořádaného zúčastněnými rezorty (MZV, MV a ÚVL), kde získají veškeré potřebné informace. Školiteli budou zástupci Úřadu EPSO („European Personnel Selection Office“), který byl pověřen organizováním výběrových řízení do institucí EU. Po skončení své činnosti předá stávající student-velvyslanec kariéry v EU štafetu svému nástupci. Zvýšit povědomí o kariéře a stážích v institucích EU je dlouhodobý úkol a je třeba na něm pracovat kontinuálně několik let.

Za zmínku stojí, že se studenti v rámci tohoto programu zdokonalí nejen v jazykových znalostech, zlepší si i své prezentační a komunikační dovednosti, které jsou v současné době vysoce ceněny na trhu práce, příp. získají kontakty na studenty-velvyslance z dalších členských států. Kromě toho při splnění minimálních požadavků stanovených rezorty (3 aktivity) získají dopis podepsaný ředitelkou Diplomatické akademie MZV a ředitelkou odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě MV potvrzující jejich aktivní účast v programu.

Kromě toho budou mít dva nejaktivnější studenti možnost zúčastnit se následující rok 1,5 denního školení v Bruselu (za předpokladu, že budou chtít ve své činnosti pokračovat další rok). Cesta a ubytování těmto studentům bude hrazena ze strany úřadu EPSO.

Vybraní čeští studenti mohou počítat s pomocí MV, MZV a ÚVL při vytvoření podmínek pro prezentaci zaměstnání v institucích EU (např. poskytnutí prostor, zajištění občerstvení, atd.). Pravidelně také budou dostávat materiály od Úřadu EPSO.

Podle dosavadních zkušeností je vhodným kandidátem aktivní student nižšího ročníku (např. druhého), který v době, kdy bude působit jako velvyslanec kariéry v institucích EU neplánuje pobyt v zahraničí s tím, že bude možné jeho působení prodloužit o další rok, pokud by byl vyslán na školení do Bruselu. Nejsme proti tomu, aby na jedné univerzitě působilo více studentů-velvyslanců kariéry v EU, zvláště jsou-li z různých fakult.

Video ze školení studentů-velvyslanců kariéry v EU v Bruselu v září 2019
Příspěvek na FB 
Příspěvek na Instagramu

Zájemci se mohou hlásit do 20. března 2020 na internetové stránce EPSO