DŮLEŽITÉ – zrušení slavnostní promoce PF UJEP dne 11. 3. 2020 a informace o dopadech nařízení na výuku

Vzhledem k nařízení vlády o zákazu akcí přesahujících účast 100 osob se ruší slavnostní promoce absolventů PF UJEP dne 11. 3. 2020. Promoce proběhnou v náhradním termínu (nelze zatím určit konkrétně).
Absolventi, kteří potřebují diplom, si jej mohou vyzvednout individuálně na studijním oddělení

O konkrétních dopadech nařízení vlády o rušení hromadných akcí na výuku na PF UJEP bude odpoledne jednat vedení univerzity. O výsledku budete neprodleně informování na webových stránkách PF UJEP a na FB PF UJEP