Informace pro studenty související s přerušením výuky od děkana fakulty

Milé studentky, milí studenti, mimořádná opatření související se šířením koronaviru se dotknou i vás a vašeho studia. Co tedy můžete očekávat:

 1. Veškerá výuka je až do odvolání zrušena, včetně výuky v kombinovaném studiu, praxí, CCVčka, U3V, TAU. Ruší se i zkouškové a zápočtové termíny, kolokvia atd. Dojde k posunutí celého harmonogramu. Vzhledem k posunutí harmonogramu se nemusíte obávat neukončení studia v řádném termínu v LS 2019/2020.
 2. Individuální konzultace s vyučujícími týkající se např. kvalifikačních prací si sjednávat můžete. Počítejte však s tím, že vyučující nemají povinnost být v této době na pracovišti. Vše je tedy jen o vzájemné domluvě.   Oprava – studenti nesmí být ve školních prostorách. 
 3. Ruší se i další aktivity typu kulturních a sportovních akcí. Nebudou promoce 11. 3. 2020, nebude hokejové utkání mezi UJEP a TUL, nebude Sportovní den rektora, nebude Přehlídka pohybových skladeb, nebude pravděpodobně ani Majáles.
 4. Posouvá se termín odevzdávání diplomových prací (bakalářských se to zatím netýká) a „uzavírání indexu“ (= dokončení všech kontrol studia před SZZ) až na dobu po odvolání zákazu výuky na VŠ.
 5. Počítejte s tím, že v této souvislosti dojde i k pozdějšímu termínu obhajob diplomových prací a možná i SZZ u studentů magisterských studijních programů.
 6. Jako podmínku udělení kontroly studia nebudou vyučující požadovat splnění určitého limitu docházky na výuku.
 7. V souvislosti s rušením výuky se ruší, resp. odsouvá i realizace pedagogických praxí ve školách (stejně jsou zavřené) a praxí v dalších zařízeních.
 8. Ruší se všechny zahraniční cesty v souvislosti s výukou.
 9. Ruší se zasedání Disciplinární komise PF UJEP, stávající disciplinární řízení se přerušují. K projednávání případů v rámci disciplinárního řízení budou studenti opětovně předvolání.
 10. Zavírají se i posilovny, knihovny, studovny. Menza a 50bar ale budou fungovat i nadále.
 11. Pokud bydlíte na koleji, doporučuji vám odjezd domů a využití služeb „mama hotelu“. 🙂
 12. Studijní oddělení k případnému vyřizování žádostí, posílání přihlášek atd. bude fungovat. Rovněž na katedrách a centrech bude každý den někdo přítomen, s kým se budete moci spojit.

Nejsem teď v tom vzniklém zmatku schopen predikovat všechny situace, které mohou nastat. Takže s případnými dotazy se mi ozvěte e-mailem na Jiri.Skoda@ujep.cz nebo na Facebook. Vše budeme řešit za pochodu. 🙂

Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.