Děkan PF prodlužuje termín pro zaslání přihlášek ke studiu

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium na PF UJEP,

vzhledem k vývoji situace kolem šíření Covid-19 prodlužuje děkan PF UJEP termín pro zasílání přihlášek ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programech do 30. dubna 2020. Praktické přijímací zkoušky na obory s tělesnou, hudební a výtvarnou výchovou se budou konat v týdnu 15. – 19. června 2020, pokud to situace již umožní.
Přejeme všem pevné zdraví a úspěch během přijímacího řízení.