Pedagogická fakulta pomáhá – výzva dobrovolníkům

Není nám lhostejná ani situace studentů, ani celého regionu/kraje. Velmi si vážíme práce jak IZS, tak i všech ostatních profesí, které se starají o naše zdraví a plynulý chod společnosti.

Rádi bychom se tímto připojili k dalším vysokým školám v republice a vyzvali naše studenty, kteří jsou ochotni v rámci dobrovolné činnosti pomáhat potřebným, a to především v těchto činnostech:

  • Hlídání dětí (dozor, pomoc s úkoly – prioritu mají děti IZS)
  • Pomoc s nákupy pro seniory a osoby v karanténě

Na pedagogické fakultě se snažíme své studenty nejen kvalitně vzdělat, ale také je vést k vzájemné pomoci a solidaritě s potřebnými. Pokud máte zájem přidat se do programu, pošlete nám následující informace:

Předmět e-mailu: Dobrovolník/Dobrovolnice

  • Jméno + příjmení
  • Studovaný obor
  • Město, ve kterém chcete pomáhat (nejen Ústí)
  • Kontakt (e-mail + telefon)
  • To vše zašlete na e-mail pfpomaha@ujep.cz

Funguje to samozřejmě oboustranně, pokud jste vy v nouzi a sháníte pomoc, napište na výše uvedenou e-mailovou adresu. Jako předmět však uveďte Prosba o pomoc, doplňte svůj telefon, s čím potřebujete pomoci a město, kde žijete.

Odesláním výše uvedených informací souhlasíte s jejich zpracováním příslušných pracovníkem a s jejich předáním osobě v nouzi/dobrovolníkovi.

Pedagogická fakulta UJEP nepřebírá odpovědnost za činnost dobrovolníků, ani za vzájemnou komunikaci mezi subjekty. Sloužíme především jako iniciátor vzájemné spolupráce.

V případě zájmu je také možné obrátit se přímo na pana Mgr. Vlacha, náměstka primátora, který má na starost dobrovolnickou činnost v Ústí nad Labem a koordinuje i další potřebné činnosti.
Kontakt: tomas.vlach@mag-ul.cz, 475 271 436 / 702 225 023

Rozhodně také doporučujeme navštívit web Chci pohlídat! a v případě zájmu se zaregistrovat.