PFpomáhá – šití roušek

Za základě mnoha žádostí z neonatologických (i jiných) oddělení v Ústí nad Labem i Praze si vás dovolujeme požádat o pomoc se šitím roušek pro zdravotnický personál. Personál se v těchto zařízení potýká s absolutním nedostatkem ochranných pomůcek pro sebe a maminky novorozenců, které nemohou být kvůli těmto okolnostem v přítomnosti svých nově narozených potomků.

Sestry vyrábějí roušky ve volných chvílích, ale vzhledem k jejich velké vytíženosti nemají šanci potřebný objem pokrýt. Proto se připojujeme a žádáme všechny, a to jak naše studenty i absolventy s volnou kapacitou, aby zvážili případnou pomoc s výrobou. V rámci několika praktických předmětů jsme již změnili zápočtové požadavky, a namísto jiných ručních činností šijeme za zápočet roušky.

U hlavní brány Pedagogické fakulty UJEP v ulici Čs. mládeže 8 bude nově umístěna poštovní schránka s nápisem PFpomáhá, kam můžete roušky vkládat, aby nedošlo k přílišnému kontaktu mezi lidmi. V případě, že nemáte možnost vhazovat osobně, zašlete je na: PFpomáhá, PF UJEP, Čs. mládeže 8, 400 96. Roušky prosím hygienicky zabalte.

Děkujeme všem, kteří se do naší výzvy zapojí a ukáží, že je důvod, proč je PF UJEP naše alma mater a že máme být na co pyšní a jsme schopni pomoci v takto náročné situaci.

Zvládneme společně 2000 roušek? #PFpomaha #PFujep2000rousek

Jednu z mnoha šablon roušky můžete najít například zde. Videonávod k této šabloně je zde. Případně stačí do Youtube zadat „rouška“ a návodů budete mít k dispozici hned několik.

Pro ty z vás, kteří roušek vyrobí opravdu hodně (10 a více), si fakulta připravila drobné věcné dary.