Úprava harmonogramu (informace k SZZ) a nové informace pro studenty, jejichž rodiče jsou OSVČ

a) rozšíření Stipendijního programu PF UJEP pro studenty, jejichž rodiče jsou OSVČ
– Studenti, jejichž rodiče jsou OSVČ si nyní můžou zažádat o mimořádné stipendium v tíživé situaci taktéž. Více informací naleznete v přiloženém zápisu z kolegia děkana.

b) Informace proděkana pro studium k poplatkům za studium:
– Studenti, jimž započalo období pro vyměření poplatků za studium méně než 6 měsíců před 1. 3. 2020, se mohou odvolat proti zaslanému rozhodnutí a požádat o poměrné snížení (https://www.pf.ujep.cz/cs/studium-formulare).
– Studenti, jimž započalo období pro vyměření poplatků za studium po 1. 3. 2020, bude vyměřený poplatek prominut.

-Studijní oddělení PF UJEP bude studenty, kterým byla výzva k zaplacení poplatku zaslána nebo vyměřený poplatek ve stanoveném období již uhradili, dále informovat.

c) Informace proděkana pro studium k termínům SZZ:
– kolegium děkana PF UJEP upravilo termíny pro konání SZZ. Řádné termíny SZZ pro akademický rok 2019/2020 jsou: červen 2020, červenec 2020 a září 2020. Viz harmonogram PF UJEP.