Oznámení úmrtí doc. Františka Šalanského

S lítostí oznamujeme, že v sobotu ráno 30. května 2020 zemřel dlouholetý zaměstnanec PF UJEP doc. František Šalanský.

Pedagogická fakulta a její vedení vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým.