Důležitá informace pro studenty ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport

Od 1.7. 2020 nabývá v platnost nový dokument týkající se všech studentů ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport. Týká se jak studentů budoucích, tak studentů již studujících.

Pokud spadáte do výše uvedené kategorie, přečtěte si prosím následující dokument – Příkaz děkana č. 3/2020.