Erasmus+ ZS 2020/21 – mimořádné výběrové řízení na zaměstnanecké mobility

Rektorát vyhlásil výzvu k podávání přihlášek na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ realizované v ZS 2020/21 v rámci prodlouženého projektu z Výzvy 2019. Podávat požadované dokumenty je možné průběžně, nejpozději však do 31. 10. 2020. Doporučujeme ale vše dodat co nejdříve, protože zájemci budou do plánu výjezdů zařazováni podle pořadí, v jakém vše odevzdají.
Školení zaměstnanců se mohou zúčastnit také neakademičtí pracovníci.

Více informací naleznete na webu univerzity.