Příkaz děkana č. 4/2020 Kapacitní limity výuky, hromadných akcí studentů a promocí absolventů pořádaných PF UJEP

Platnost od 1. 9. 2020.