Provozní řád objektu „Králova výšina“ dočasně v užívání Pedagogické fakulty UJEP

Platnost a účinnost od 1. 10. 2020.