Oznámení vedení fakulty k usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020

Milé studentky, milí studenti,

s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci přijala Vláda ČR usnesení ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření, kterým se s účinností od 12. října 2020 0:00 hod. do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz se vztahuje i na praktickou výuku a individuální konzultace. Rovněž pedagogické praxe studentů na školách jsou v tomto termínu zakázány.

Vedení PF UJEP